อบรมหลักสูตร พื้นฐานสู่การเป็นผู้นำด้านงานบริการ

อาจารย์ ดร.ศิรวิชญ์ สุประดิษฐ์ ในนาม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

อบรมให้กับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

หลักสูตร พื้นฐานสู่การเป็นผู้นำด้านงานบริการ

หลักสูตร พื้นฐานสู่การเป็นผู้นำด้านงานบริการ

อบรมหลักสูตรการบริการ ให้กับดิลเลอร์คูโบต้าประเทศลาว

ให้มีทักษะเพิ่มเติมในด้านงานบริการ การปรับและสร้างพื้นฐานความเข้าใจแก่การบริการที่ดี หัวใจจิตอาสาของนักบริการ หลักปฏิบัติของงานบริการที่สร้างคุณค่า เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านการบริการให้กับลูกค้าผู้มาใช้บริการ

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : โทร 099-162-9559 / 098-820-9929 / 092-624-7032

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.