หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการแต่งหน้า

หลักสูตรนี้รับเฉพาะอบรมแบบ InHouse Training เชิญวิทยากรไปบรรยายที่บริษัท และเป็นลิขสิทธิ์บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด อนุญาติโดยวิทยากร ห้ามคัดลอกและเลียนแบบ

หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการแต่งหน้า

หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการแต่งหน้า

หลักการเเละเหตุผล

บุคลิกภาพเป็นสิ่งสำคัญประการแรกที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและดูน่าเชื่อถือเมื่อพบกับลูกค้า ซึ่งนำมาสู่การตัดสินใจซื้อ โดยบุคลิกที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในอาชีพพนักงานขายประกอบด้วย บุคลิกภายนอก ได้แก่ การแต่งหน้า การแต่งกาย การแสดงท่าทางต่างๆ และบุคลิกภาพภายใน ได้แก่ ความคิด ทัศนคติ รวมถึงการอ่านสีหน้า ท่าทางของผู้ซื้อ ซึ่งบุคลิกภาพที่ดี สามารถสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กรมีชื่อเสียงที่ดีได้ ซึ่งทั้งหมดได้นำเสนอในหลักสูตร “การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขาย เพื่อความสำเร็จขององค์กร” โดยวิทยากร อ.นทษร สุขสารอมรกุล และ ทีมวิทยากร

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพภายใน ภายนอก และพฤติกรรมของพนักงานให้สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่อลูกค้า ได้อย่างมั่นใจ

2. เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่น ประทับใจในตัวพนักงานขาย และในผลิตภัณฑ์ขององค์กร

3. เพื่อให้พนักงานขายและองค์กร มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

4. เพื่อเรียนรู้การแต่งหน้า ทำผมที่เหมาะสมกับตนเอง

5. เพื่อให้เกิดความมั่นใจและภาพลักษณ์ที่ดี

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

ผู้ประกอบการธุรกิจส่งออก และนำเข้า  ผู้ประกอบการตัวแทนออกของ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี  และบุคคลทั่วไปที่มีแนวคิดที่จะประกอบธุรกิจการนำเข้า- ส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ และตัวแทนออกของ

หัวข้อการบรรยาย

9.00 – 10.30 น.

 • บุคลิกภาพดีจากภายใน
 • วิเคราะห์บุคลิกภาพ หาจุดอ่อนและจุดแข็ง พร้อมสร้างบุคลิกที่ดีจากภายใน
 • Mindset สู่พฤติกรรมการให้บริการที่ดี
 • การบริการที่ดีใน 5 มิติ
 • ทัศนคติในการให้บริการ
 • การรับมือในสถานการณ์ที่เกิดปัญหา
 • สื่อสารเชิงบวก
 • ศิลปะการใช้คำและใช้โทนเสียง

10.45 – 12.00 น.

 • บุคลิกภาพภายนอก
 • การแต่งกายให้ถูกกฎระเบียบ
 • การแสดงสีหน้า
 • การแต่งกาย
 • การสื่อสารกับลูกค้า การพูดคุย (กล้าที่จะพูด)
 • ฝึกปฎิบัติ ท่าทางการเดิน การยืน ต่อหน้าลูกค้า ให้ดู Smart

13.00 -14.30 น.

 • วิเคราะห์รูปหน้า
 • วิเคราะห์องค์ประกอบของสีที่อยู่บนร่างกาย เช่นสีผิว สีผม สีดวงตาอาจารย์ ฝึกปฏิบัติสาธิตให้ทุกท่าน เห็นภาพ
 • หาสีที่ใช่ เช่นสีเครื่องสำอาง สีผม สีเครื่องแต่งกาย

14.45– 16.00 น.

 • วิทยากรยกตัวอย่าง ฝึกปฏิบัติวิธีการลงเครื่อง แต่งหน้า
 • วิทยากรยกตัวอย่าง ฝึกปฏิบัติสาธิต การทำผมที่เหมาะสมกับรูปหน้า (ชาย / หญิง พร้อมกัน)
 • สรุปตอบคำถาม ถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน

รูปแบบการเรียนรู้

 • การบรรยายแบบมีส่วนร่วม 30%
 • กิจกรรมและWork shop ถาม-ตอบ 70%

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม        

เวลา 9.00-16.00

อาจารย์ ดร.นทษร สุขสารอมรกุล

พร้อม อาจารย์  วิทยากรสาธิตแต่งหน้า 1-2 คน

ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าอบรม

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : โทร 099-162-9559 / 098-820-9929 / 092-624-7032

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.