รับสมัครวิทยากร

ทุกสาขาอาชีพ

ที่มีใจรักในการสอน

บจก.เทสส์ เทรนนิ่งฯ กำลังมองหาวิทยากรฝึกอบรม

.

1. มีประสบการณ์ในวิชาชีพสาขานั้นๆ 

2. จัดทำหลักสูตรได้ตรงกับความต้องการ

3. สามารถถ่ายทอดและออกแบบกิจกรรมประกอบการสอนได้ดี

4. มีความรับผิดชอบต่อการสอน

.
ส่งประวัติ และความถนัดมาได้ที่
อีเมล Contact.tesstr@gmail.com
.
รายละเอียดหลักสูตรดูได้ทางเว็บไซต์
TessTraining.com
 

#รับสมัครวิทยากร #หลักสูตรฝึกอบรม #อบรมสัมมนา #ฝึกอบรม

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.