ภาพอบรมหลักสูตร Service Mind การบริการอย่างเหนือชั้น

อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล ในนาม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

ภาพอบรมหลักสูตร Service Mind การบริการอย่างเหนือชั้น

ภาพอบรมหลักสูตร Service Mind การบริการอย่างเหนือชั้น

 • หลักการเเละเหตุผล

  การให้บริการเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกองค์กรต้องการใช้สำหรับมัดใจลูกค้า เพื่อให้เกิดความพึงพอใจและความผูกพัน แต่การให้บริการที่ปราศจากความเข้าใจในพฤติกรรมลูกค้า ทำให้ลูกค้ามองเห็นว่าไม่มีความแตกต่างในแต่ละองค์กร การบริการในยุคนี้จึงต้องปรับความคิดใหม่ให้เท่าทันและเข้าใจลูกค้า การบริการปกติทั่วไปจึงต้องปรับเป็นเชิงรุก เพื่อให้เรียนรู้การยกระดับบริการแบบประยุกต์ให้เกิดเป็นการบริการที่ส่งมอบให้มากกว่าเฝ้ารอ การบริการจึงไม่ใช่แค่แนวคิด แต่เกี่ยวข้องกับสภาวะอารมณ์ บุคลิกภาพ ความเข้าใจในงานอีกด้วย การสร้างความผูกพันในยุคใหม่จึงต้องเริ่มจากปรับบริการเชิงรับเป็นเชิงรุก

  ดังนั้น Proactive Service Mind การบริการเชิงรุก จึงเป็นการปรับแนวคิดการบริการให้เกิดความทันสมัยมากขึ้น เน้นการสร้างประสบการณ์เชิงรุก ผูกพันกับความรู้สึกพึงพอใจของลูกค้าจึงจะสามารถมัดใจลูกค้าได้อย่างยั่งยืน

  วัตถุประสงค์

  1. เพื่อปรับแนวคิดการบริการให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งตรงกับพฤติกรรมลูกค้าในยุคปัจจุบัน
  2. พัฒนาแนวทางและกระบวนการบริการอย่างเป็นขั้นตอนในการสร้างบริการใหม่ๆ
  3. เพื่อพัฒนาไอเดียในการสร้างบริการที่ดีเพื่อให้เกิดความประทับใจ
  4. เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าและตอบสนองบริการที่เหมาะสมให้กับลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ
  5. เข้าใจหลักการสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำในแบรนด์และตัวผู้ให้บริการได้อย่างพึงพอใจ
  6. พัฒนาเทคนิคการบริหารเวลาเชิงประสิทธิภาพเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

  หัวข้อการบรรยาย

  9:00-10:30

  • การบริการเชิงรุก Proactive Service mind ความสำคัญของงานบริการที่ไม่ควรมองข้าม
  • ทัศนคติและแนวคิดบริการ สู่การพัฒนาบริการทุกมิติ
  • 4 องค์ประกอบความเป็นเลิศในงานบริการ
  • ระดับความต้องการบริการของลูกค้า
  • Voice of Customer และการฟังความต้องการของลูกค้า
  • Workshop การค้นหาความต้องการของลูกค้า

  กิจกรรม วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าที่สื่อสารกับเรา

  10:45-12:00

  • บริการที่ยกระดับไปสู่การทำงานเชิงรุกแบบตรงใจลูกค้า
  • Service Mind สู่ Proactive Service Mind
  • มารยาทการบริการเชิงรุกในการบริการลูกค้า
   • บุคลิกท่าทางและมารยาทในงานบริการที่ดี
   • การใช้คำพูดและการสื่อสารเชิงรุกที่เหมาะสม
  • Workshop การประยุกต์แนวคิดจาก Service Mind สู่ Proactive Service Mind

  13:00-14:30

  • Service Excellent สู่การบริการที่ตรงใจลูกค้า
  • หลักการสร้างบริการให้ตรงใจ
  • พฤติกรรมลูกค้า (Customer Behavior) ในงานบริการ
  • การออกแบบบริการ 3 ขั้นตอนให้ตรงใจลูกค้าของเรา
  • Workshop การออกแบบบริการแบบ Service Excellent เพื่อสร้างความประทับใจ

  14:45-16:00

   • หลักการบริหารเวลาอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีและการทำงานบริการที่เป็นสุข
   • การจัดการและแบ่งเวลาในงานบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
   • การวางแผนเวลาในการทำงานเพื่อให้เกิดความสุขจากก้นบึ้งของหัวใจ
   • สรุปการบรรยาย

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : โทร 099-162-9559 / 098-820-9929 / 092-624-7032

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.