อบรมหลักสูตร Designing training content

อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล ในนาม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

อบรมให้กับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

หลักสูตรDesigning training content

หลักสูตร Designing training content

เพิ่มความสามารถของการทำหน้าที่เทรนเนอร์ หนึ่งในหลักสูตรการพัฒนาทักษะระดับกลางมีหัวข้อ “Design Training Content” โดยวัตถุประสงค์ของการอบรมหลักสูตรนี้คือ เพื่อให้เทรนเนอร์ได้นำประสบการณ์ที่สั่งสมจากการทำงาน มาตกผลึก เพื่อออกแบบและจัดทำหลักสูตรอบรมให้สอดคล้องกับแนวทางการทำงานหรือความต้องการของพนักงานในร้านตนเองได้

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : โทร 099-162-9559 / 098-820-9929 / 092-624-7032

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.