อบรมหลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำ

อาจารย์ วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์ ในนาม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำ

หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำ

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : โทร 099-162-9559 / 098-820-9929 / 092-624-7032

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.