อบรมหลักสูตร การบริการด้วยเทคนิคจิตวิทยา

อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล ในนาม บริษัท เทสส เทรนนิ่ง จำกัด

อบรมให้กับ บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท (ประเทศไทย) จำกัด

หลักสูตร การบริการด้วยเทคนิคจิตวิทยา

หลักสูตร การบริการด้วยเทคนิคจิตวิทยา

อบรมหลักสูตร การบริการด้วยเทคนิคจิตวิทยา

รุ่นที่ 2

อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล ในนาม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

อบรมให้กับ บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท (ประเทศไทย) จำกัด

อบรมหลักสูตร การบริการด้วยเทคนิคจิตวิทยา

อบรมหลักสูตร การบริการด้วยเทคนิคจิตวิทยา

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : โทร 099-162-9559 / 098-820-9929 / 092-624-7032

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.