Training Education for Sales and Services

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด ที่สุดของการฝึกอบรมการขายและการบริการ

ชีวิตคนเราตอนเกิดมาก็เหมือนรูบิคที่ยังไม่ได้เล่น มีสีต่างๆปนกัน ไม่มีทิศทางชัดเจน แต่เมื่อมีแนวทางที่ถูกต้อง มีหลักการมานำ จากสีที่ปนกันมั่วจะค่อยๆกลายมาเป็นรูปทรงที่มีทิศทาง ดูงดงามขึ้น จนเมื่อถึงเวลาที่สมควรก็จะกลายเป็นรูบิคที่สมบูรณ์ มีด้านละสีงดงาม นั้นก็คือการประสบความสำเร็จ ดังนั้นแนวคิดของสถาบันเราก็คือการเป็นตัวช่วย เป็นหลักการและแนวทางในการที่จะแก้ปัญหารูบิคนั้น จนกลายเป็นรูบิคที่สมบูรณ์ในที่สุด

การให้บริการ (Our Services)

1) Training ฝึกอบรมการขาย การตลาด และการบริการ ทั้งอบรมภายใน (In house) และอบรมภายนอก (Public)

2) Consulting ที่ปรึกษาธุรกิจ รับวางแผน จัดวางกลยุทธ์การขาย การตลาด และการบริการ พร้อมทั้งบริการให้คำปรึกษาด้านต่างๆ

วิสัยทัศน์

Tess Training ต้องการเป็นตัวต่อชิ้นสำคัญที่จะเชื่อมโยงปัจจุบันและอนาคตจากบุคคลากรที่ขาดประสบการณ์ให้กลายเป็นบุคลากรชั้นเยี่ยมที่พร้อมปฏิบัติงานจริงได้อย่างเต็มภาคภูมิ

พันธกิจ

พัฒนาบุคคลากรที่ต้องการเพิ่มประการณ์และแนวทาง ด้านการขาย การตลาด การบริการ และพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ อย่างแข็งแกร่งที่สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้อย่างเต็มภาคภูมิ

วิทยากรมีประสบการณ์ชั้นเยี่ยม เพื่อให้คำสอนและคำปรึกษาทุกธุรกิจให้ตอบโจทย์และก้าวไปได้อย่างมั่นคง

พัฒนาการฝึกอบรมภายในและภายนอกองค์กร ให้ทุกขั้นตอนมีประสิทธิภาพให้กับผู้เข้าอบรมอย่างรู้ใจ และมีการติดตามผลหลังการอบรมเพื่อผลักดันให้ผู้เข้่าอบรมได้แสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่

ที่อยู่สำหรับออกใบกำกับภาษี/

ใบหัก ณ ที่จ่าย

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 099-162-9559 / 098-820-9929 / 092-624-7032

E-mail: contact.tesstr@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

Public Training & In-House Training

สอบถามฝ่ายบัญชี สมัครงาน และด้านอื่นๆ

Tel: 099-162-9559 คุณฝน
Line ID : @Tesstraining
Email: Contact.tesstr@gmail.com

รับสมัครวิทยากร

ส่งอีเมลล์มาที่

E-mail: contact.tesstr@gmail.com

=

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.