ผลงานล่าสุด

Training Education for Sales and Services

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด ที่สุดของการฝึกอบรมการขายและการบริการ

ชีวิตคนเราตอนเกิดมาก็เหมือนรูบิคที่ยังไม่ได้เล่น มีสีต่างๆปนกัน ไม่มีทิศทางชัดเจน แต่เมื่อมีแนวทางที่ถูกต้อง มีหลักการมานำ จากสีที่ปนกันมั่วจะค่อยๆกลายมาเป็นรูปทรงที่มีทิศทาง ดูงดงามขึ้น จนเมื่อถึงเวลาที่สมควรก็จะกลายเป็นรูบิคที่สมบูรณ์ มีด้านละสีงดงาม นั้นก็คือการประสบความสำเร็จ ดังนั้นแนวคิดของสถาบันเราก็คือการเป็นตัวช่วย เป็นหลักการและแนวทางในการที่จะแก้ปัญหารูบิคนั้น จนกลายเป็นรูบิคที่สมบูรณ์ในที่สุด

การให้บริการ (Our Services)

1) Training ฝึกอบรมการขาย การตลาด และการบริการ ทั้งอบรมภายใน (In house) และอบรมภายนอก (Public)

2) Consulting ที่ปรึกษาธุรกิจ รับวางแผน จัดวางกลยุทธ์การขาย การตลาด และการบริการ พร้อมทั้งบริการให้คำปรึกษาด้านต่างๆ

วิสัยทัศน์

Tess Training ต้องการเป็นตัวต่อชิ้นสำคัญที่จะเชื่อมโยงปัจจุบันและอนาคตจากบุคคลากรที่ขาดประสบการณ์ให้กลายเป็นบุคลากรชั้นเยี่ยมที่พร้อมปฏิบัติงานจริงได้อย่างเต็มภาคภูมิ

พันธกิจ

พัฒนาบุคคลากรที่ต้องการเพิ่มประการณ์และแนวทาง ด้านการขาย การตลาด การบริการ และพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ อย่างแข็งแกร่งที่สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้อย่างเต็มภาคภูมิ

วิทยากรมีประสบการณ์ชั้นเยี่ยม เพื่อให้คำสอนและคำปรึกษาทุกธุรกิจให้ตอบโจทย์และก้าวไปได้อย่างมั่นคง

พัฒนาการฝึกอบรมภายในและภายนอกองค์กร ให้ทุกขั้นตอนมีประสิทธิภาพให้กับผู้เข้าอบรมอย่างรู้ใจ และมีการติดตามผลหลังการอบรมเพื่อผลักดันให้ผู้เข้่าอบรมได้แสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่

ตัวอย่างลูกค้าที่ไว้วางใจ Tess Training

 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย
บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เฟรเกรนท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เชียงใหม่
บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เบสเทรด พรีซิชั่น จำกัด
ธนาคารพงสะหวัน ลาว
บริษัท ตุ้ยการันตี จำกัด
TOTO (Thailand)
บริษัท ไทยเที่ยวนอกทัวร์ จำกัด
บริษัท บีเอ็นเค มิวสิคมอล จำกัด
บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส จำกัด
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
บริษัท เอส.เอส.แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
ธนาคารออมสิน
บริษัท สยามซีนิท แฟบริค จำกัด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
​ไอดีพี เอดูเคชั่น
บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
อาร์มสตรองรับเบอร์
บริษัท สยามสปอร์ต เทเลวิชั่น จำกัด
บริษัท เบ็นไมเยอร์ เคมีคอลส์ (ที) จำกัด
ธนาคารไทยพาณิชย์
โรงพยาบาลเจตนิน
บริษัท ตำรับไทย สมุนไพร จำกัด
บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด
บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด
Eucerin ยูเซอริน
และอื่นๆ อีกมากมาย

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.