รวมหลักสูตร ดร.นทษร สุขสารอมรกุล

วิทยากรด้านบุคลิกภาพ

ความเชี่ยวชาญ

1. ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการแต่งหน้า
2. ด้านทักษะการสื่อสารและการนําเสนอ
3. ด้านทัศนคติในการทํางาน
4. ด้านคุณภาพและมารยาทการให้บริการ

ภาพการอบรม ดร.นทษร

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.