โปรโมชั่นล่าสุด

คอร์สอบรมการขาย

หลักสูตร เคล็ดลับสู่ การเสริมสร้าง “ประชาคมองค์กร” ยุคใหม่อย่างยั่งยืน

ราคา 3900 บาท


หลักสูตร เคล็ดลับสู่ การเสริมสร้าง “ประชาคมองค์กร” ยุคใหม่อย่างยั่งยืน

(Organizational  Community  Competencies)

 

ความเข้าใจพื้นฐาน “ประชาคมอาเชี่ยน” (AEC)                 

ศักยภาพ “องค์กรยุคการแข่งขัน”

สัญลักษณ์ “ความเป็นยุคใหม่” และ “มืออาชีพ”

กิจกรรมกลุ่ม  :  ประเมิน  “Vision”

Mission”  และ  “Core  Value”  พร้อม สรุปผล                       

เคล็ดลับ  :  กระบวนการเสริมสร้าง “ประชาคมองค์กรยุคใหม่อย่างยั่งยืน”

ค้นหา  “ประชาคมทรัพยากรบุคคล” ยุคใหม่และมืออาชีพ

กิจกรรมกลุ่ม :  ประเมิน “อัจฉริยภาพ 6Qs”

กิจกรรมกลุ่ม :  ประเมิน  “วิสัยทัศน์” “พันธกิจ” แล“ค่านิยม”                                    

องค์ประกอบ “มาตรฐานความพร้อม”

การพัฒนาประชาคมองค์กรอย่างยั่งยืน  เพื่อการแข่งขัน

กิจกรรมกลุ่ม  :   ประเมิน  และ  สรุปผลQ & A

 

วิทยากร อาจารย์ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธิ์ 

อดีต ผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน),เลขานุการกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ แสตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัดเลขานุการผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ลงทะเบียนพร้อมกัน 3 ท่าน เหลือเพียงท่านละ 3,000 บาท

 

สถานที่อบรม โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

อบรมเวลา 09.00-16.00 น.

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

สอบถามข้อมูลผ่านไลน์ได้ 24 ชั่วโมง

 

 

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรม Online สิงหารม 64 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรม Online กรกฎาคม 64 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
โปรโมชั่น มิถุนายน 64 ท่านละ 999 บาท