โปรโมชั่นล่าสุด

คอร์สอบรมการขาย

หลักสูตร: ศักยภาพด้านบุคลิกภาพ... สู่การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่เป็นเลิศ (Effective Customer Satisfaction Management)

ราคา 3900 บาท


 หลักสูตร: ศักยภาพด้านบุคลิกภาพ...

สู่การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่เป็นเลิศ 

(Effective Customer  Satisfaction  Management)

 

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369099-162-9559098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

 

สอบถามข้อมูลผ่านไลน์ได้ 24 ชั่วโมง

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online ตุลาคม 2564 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรม Online กันยายน 2564 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรม Online กรกฎาคม 64 ท่านละ 1500 บาท