หลักสูตร “เทคนิควิธีการวิเคราะห์ปัญหาด้วย 3 Gen และ 5 Why

ด้วยพื้นฐานการตัดสินใจบนความรู้สึกเชิงจำนวน“

___________________________________

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training

Tel : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-mail: contact.tesstr@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.