Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

หลักสูตร เทคนิคปิดการขายสำหรับ Sales Engineer

March 12

- ฿3900

ONLINE TRAINING  โครงการอบรม “เทคนิคปิดการขายสำหรับ SALES ENGINEER”  กำหนดการ 1 วัน (09.00-16.00) โดย อ.รัชเดช  อติกนิษฐ

หลักการและเหตุผล

              ในปัจจุบันธุรกิจนำเข้าสินค้าทางวิศวกรรม ไม่ว่าจะเป็นบริษัท หรือโรงงาน ไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่ผลิตคราวละมาก ๆ และขายยกล็อต หรือธุรกิจที่ขายสินค้าวิศวกรรมที่มีราคาสูง อย่างเช่น เครื่องจักร ต่าง ๆ จำเป็นต้องมีบุคคลที่จะสามารถใช้ทักษะการพรีเซนต์สินค้าที่มีความซับซ้อน และเป็นสินค้าที่ต้องอาศัยผู้ที่มีคามรู้ทางวิศวกรรมโดยตรงเป็นหลัก แต่การขายในลักษณะนี้จำเป็นต้องมีพนักงานขายที่มีความรู้ความสามารถในระดับสูง และต้องมีความพร้อมและน่าเชื่อถือเพียงพอที่จะสามารถปฎิบัติหน้าที่ตรงนี้ได้ เพราะเป็นการขายสู่ลูกค้าการตลาดองค์กร อีกทั้งนักขายที่สำเร็จการศึกษาทางด้านวิศวกรรมโดยตรงอาจจะไม่ได้เรียนทางด้านการขายมาก่อน  ดังนั้นจึงทำหลักสูตรนี้มาเพื่อเตรียม SALES ENGINEER ที่ต้องขายสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ ให้มีความพร้อมทั้งด้านทัศนคติ ความรู้ ทักษะ และนิสิยการทำงานที่ดี ให้เพียงพอที่จะปฎิบัติหน้าที่ตรงนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วัตถุประสงค์

ผู้เข้าอบรมจะได้มีความรู้ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ ของ SALES ENGINEER

ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจ SALES ENGINEER มืออาชีพต้องมี SRPTA

ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้และความเข้าใจรูปแบบการขายแบบ SALES ENGINEER

ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้และความเข้าใจสิ่งที่คุณจะต้องเจอ เมื่อคุณไปบริษัท,โรงงานของลูกค้า

ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้และความเข้าใจการเตรียมตัวเองก่อนเข้าพบกลุ่มลูกค้าบริษัทและโรงงาน

ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้และความเข้าใจ ทัศคตินักขาย SALES ENGINEER

ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้และความเข้าใจ ความรู้นักขาย SALES ENGINEER

ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้และความเข้าใจ ทักษะการขาย SALES ENGINEER

ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้และความเข้าใจ นิสัยนักขาย SALES ENGINEER

ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้และความเข้าใจ LEAD GENERATION

เนื้อหาหลักสูตร

บทบาทหน้าที่ ของ SALES ENGINEER

SALES ENGINEER มืออาชีพต้องมี SRPTA

รูปแบบการขายแบบ SALES ENGINEER

สิ่งที่คุณจะต้องเจอ เมื่อคุณไปบริษัท,โรงงานของลูกค้า

การเตรียมตัวเองก่อนเข้าพบกลุ่มลูกค้าบริษัทและโรงงาน

ทัศคตินักขาย SALES ENGINEER

ความรู้นักขาย SALES ENGINEER

ทักษะการขาย SALES ENGINEER

นิสัยนักขาย SALES ENGINEER

LEAD GENERATION

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร ?

พนักงานขายสินค้าวิศวกรรม , SALES ENGINEER ทุกธุรกิจ

ลักษณะการจัดห้องอบรม  

กรณี CLASS ROOM จัดที่นั่งเป็นกลุ่ม 4 กลุ่ม โดยใช้โต๊ะเป็นกลุ่ม ๆ หรือ โต๊ะเลคเชอร์ตั้งวงเข้าหากัน 4วงก็ได้  หรือใช้ระบบ ZOOM MEETING

วิธีการอบรม     

การบรรยาย การทำ WORKSHOP บทเจรจาการขาย การแสดงบทบาทสมมุติ (ROLE-PLAY)

ระยะเวลาการอบรม      6 ชั่วโมง

บรรยายโดย

อ.รัชเดช อติกนิษฐ  โค้ชนักขาย B2B & B2C

ประสบการณ์การทำงาน  17 ปี ในธุรกิจประกันชีวิต และธุรกิจการขายอื่น ๆ

เคยเป็น ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายฝึกอบรมพันธมิตรธุรกิจ  บมจ.พรูเด็นเชียลประกันชีวิต(ประเทศไทย) และ ผู้จัดการอาวุโส ส่วนฝึกอบรมการขายธนาคารพาณิชย์ บมจ.ไทยประกันชีวิต มีประสบการณ์เป็นวิทยากรหลักสูตรการขายให้กับธนาคาร  บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทเร่งรัดหนี้สิน, บริษัทผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า บริษัทสินเชื่อรถยนต์,ธุรกิจเคมีภัณฑ์, ธุรกิจรีไซเคิล ธุรกิจเครื่องสำอางและอาหารเสริม

อดีตนักขายประกันชีวิตอันดับ 1 ของประเทศ ธค.2547 และ มค.2548 ของช่องทางธนาคาร ของบมจ.กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 9.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร

ราคาท่านละ 2,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 1,900 บาท

อบรมแบบพบอาจารย์ จัดอบรมที่ NOVOTEL สุุขุมวิท20

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT) 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

อบรมแบบพบอาจารย์ ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

…………………………………………………………………………………………..

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.