หลักสูตร สร้างวิถีการทำงานที่ประสบความสำเร็จในสไตล์ญี่ปุ่น

หลักการเเละเหตุผล

ความสำเร็จที่ใครหลายคนต้องการ มักถูกพิสูจน์ด้วยผลลัพธ์ของงานนั้นๆ ซึ่งในความเป็นจริง ผลลัพธ์ของงานที่ได้ก็ขึ้นอยู่กับคน เพราะลักษณะของงานมักมาจากลักษณะนิสัยของแต่ละบุคคล เหมือนกับถ้าให้คนที่รอบคอบทำงานที่ละเอียดเขามักทำงานได้ดีจากลักษณะนิสัยของคนๆ นั้น การทำงานจึงเป็นเครื่องพิสูจน์อะไรได้หลายๆ อย่าง วิถีหนึ่งที่น่าสนใจในการเรียนรู้คือ การทำงานแบบสไตล์ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศที่ได้เคยสร้างความสำเร็จเอาไว้มากมายจากลักษณะนิสัยและการทำงานที่มีประสิทธิภาพ อันได้แก่ การให้เกียรติ การสื่อสาร การปรับปรุงการทำงานและสุดท้ายคือ การทำงานอย่างมีคุณค่า

ดังนั้นหลักสูตร สร้างวิถีการทำงานที่ประสบความสำเร็จในสไตล์ญี่ปุ่น จึงเป็นหลักสูตรที่ให้ข้อคิดและแนวทางในการทำงานที่มีประสิทธิภาพและรวมไปถึงการแสดงออกถึงมารยาทและความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นในการทำงานร่วมกัน เพื่อผลักดันประสิทธิภาพของการทำงานให้เกิดความก้าวหน้าแล้วความสุขไปพร้อมกัน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อปรับแนวคิดการทำงานให้สอดคล้องกับแนวทางการทำงานสไตล์ญี่ปุ่น
 2. พัฒนาแนวคิดและความรู้ทางทฤษฎีต่างๆ เพื่อปรับแนวความคิดการทำงาน
 3. เพื่อพัฒนาไอเดียในการสร้างสรรค์การทำงานเชิงรุก
 4. เพื่อการปรับตัวการทำงานร่วมกับผู้อื่นแบบทีมเวิร์ค
 5. เพื่อการทำงานที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีความสุข

หัวข้อการบรรยาย

9:00-10:30

 • นิสัยแห่งความสำเร็จ แบบสไตล์ญี่ปุ่น
 • อิทธพลการทำงานแบบตะวันตกและตะวันออกที่แตกต่างกัน
 • แนวคิดพื้นฐานของการทำงานแบบญี่ปุ่น
 • พื้นฐานนิสัยทางสังคมในการทำงาน
  • ความรับผิดชอบต่อตนเอง
  • ความรับผิดชอบต่อส่วนร่วม
 • Workshop การพัฒนาพื้นฐานการทำงานแบบเสริมความรับผิดชอบ

10:45-12:00

 • การสื่อสารเชิงธุรกิจ HORENSO
 • หลักการในการสื่อสาร SMCR
 • อุปสรรคของนิสัยในการไม่สื่อสาร
 • HORENSO
  • Houkoku การรายงาน
  • Renraku การติดต่อ
  • Soudan การปรึกษา
 • Workshop การสื่อสารประสานทีมแบบ HORENSO

13:00-14:30

 • การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานด้วยการจัดการแบบญี่ปุ่น
 • Cross Culture แนวคิดที่ต่างกันระหว่างคนไทยและคนญี่ปุ่น
 • PDCA Style และแนวคิดในการบริหารเวลา
 • Hansei and Kaizen เพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
 • Workshop การตระหนักและพัฒนาการวางแผนในการทำงานแบบ PDCA ไปสู่ Hansei and Kaizen

14:45-16:00

Ikigai คุณค่าแห่งชีวิตที่จะทำให้มีความสุขในทุกวัน

  • การค้นหาสิ่งที่ดีในตนเอง
   • IKIGAI หมายถึง คุณค่าของการมีชีวิต
   • YARIKAI หมายถึง คุณค่าของการลงมือทำ
   • HATARAKIGAI หมายถึง คุณค่าของการทำงาน
  • สรุปการบรรยาย

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 9.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร ส่งทาง EMS

ราคาท่านละ 2,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

………………………………………………..

อบรมแบบพบอาจารย์ ONSITE จัดอบรมที่ NOVOTEL สุุขุมวิท20 

เวลาอบรม 9.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตรในห้องอบรม

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

โปรโมชั่น

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ฟรี อาหารว่าง อาหารกลางวัน เอกสารอบรม กระเป๋าผ้า สมุด ปากกา

………………………………………………..

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : โทร 099-162-9559 / 098-820-9929 / 092-624-7032

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

หลักสูตรที่จัดเร็วๆนี้

วิทยากรอาจารย์ประเสริฐ

หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ 2024 อ.ประเสริฐ

July 19฿3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

หลักสูตร ทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ขายอย่างมืออาชีพ

July 19 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿3900 - โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18-20

หลักสูตร SERVICE MIND ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น

July 23 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿3900 - โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18-20

หลักสูตร เทคนิคการเป็นโค้ชสอนการขายให้พนักงานขาย

July 24 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿2500 - Online Zoom

หลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองและการโน้มน้าวเพื่อปิดการขาย

July 25 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

หลักสูตร ปลุกพลังพิชิตการขายด้วยหัวใจบริการ

July 26 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความสำเร็จในการทำงาน

July 30฿3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom
หลักสูตร เทคนิคเจรจาต่อรองที่เหนือกว่าเพื่อพิชิตเป้าหมาย

หลักสูตร เทคนิคเจรจาต่อรองที่เหนือกว่าเพื่อพิชิตเป้าหมาย

August 5฿3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอ STORY TELLING แบบที่ปรึกษาการขาย

August 6 @ 9:00 น. - 16:00 น.฿3900 - Onsite โรงแรมโนโวเทล / Online Zoom

หลักสูตร สุดยอดการเป็นวิทยากร TRAIN THE TRAINER อ.ประเสริฐ

August 14 @ 9:00 น. - August 15 @ 16:00 น.฿7500 - โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18-20

หลักสูตรอื่นๆ

วิทยากรอาจารย์ประเสริฐ

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.