อบรมหลักสูตร กลยุทธ์การขายเพื่อสร้างยอดขาย

อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล ในนาม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

กลยุทธ์การขายเพื่อสร้างยอดขาย

กลยุทธ์การขายเพื่อสร้างยอดขาย

หลักสูตร กลยุทธ์การขายเพื่อสร้างยอดขาย

วัตถุประสงค์

 • เพื่อพัฒนาทักษะการขายเชิงกลยุทธ์ให้นักขายสามารถทำความเข้าใจในสถานการณ์ขายและปรับตัวให้เข้ากับแนวทางลูกค้าในปัจจุบัน
 • เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจถึงวิธีขายที่สามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการปิดการขายได้ในอนาคต
 • เพื่อเรียนรู้เครื่องมือที่ใช้ในการนำเสนอและการเลือกใช้ให้เกิดคุณค่า ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์
 • พัฒนาแนวทางการเจรจาที่แข็งแกร่งเพื่อนำการเจรจาไปสู่ข้อตกลงที่รับได้ทั้งสองฝ่ายอย่างลงตัวและไม่เสียเปรียบ
 • เพิ่มความเข้าใจในแนวทางการปิดการขายที่ไม่มุ่งสู้ด้วยการลดคุณค่า แต่เพิ่มการยกระดับคุณค่าให้มากกกว่าที่ลูกค้าคาดหวัง

หัวข้อบรรยาย

9:00-10:30

การขายเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างข้อได้เปรียบในการบุกลูกค้าได้ตรงใจ

 • หลักการขายเชิงกลยุทธ์และมิติการมองลูกค้ากลุ่มที่ตรงใจ
 • ทักษะการขายเชิงกลยุทธ์ Inbound Sales Strategy & Outbound Sales Strategy
 • ขั้นตอนการออกแบบกลยุทธ์ตรงใจลูกค้า
 • Case Study
 • การออกแบบกลยุทธ์การขายอสังหาของ Cozy
 • การออกแบบกลยุทธ์การดึงลูกค้าของโรงแรมยุคใหม่และยุคเก่า
 • การออกแบบกลยุทธ์การขายรถแบบช่วยเหลือสร้างอาชีพ

10:45-12:00

หลักนำเสนอขายด้วยเครื่องมือการขายทรงพลัง

 • ประเภทของเครื่องมือในการนำเสนอยุคใหม่ที่เข้าถึงลูกค้า
 • กุญแจการนำเสนอที่ลูกค้าให้ความสำคัญ
 • Sharing การนำเสนอและการนำเครื่องมือต่างๆ มาใช้

13:00-14:30

 • Workshop  การวางแผนขายเชิงกลยุทธ์เพื่อผลักดันสู่การขาย

พร้อมการพรีเซ็นต์แผนระบุเครื่องมือและวิธีการในการทำ Inbound Sales Strategy & Outbound Sales Strategy

ประกวดการทำแผนกลยุทธ์

14:45-16:00

หลักการปิดการขายให้ลูกค้าเห็นคุณค่า

 • ลักษณะประเภทการปิดขายแต่ละแบบ
 • ขั้นตอนการพาลูกค้าไปสู่การปิดที่มุ่งลูกค้า
 • สรุปการบรรยาย

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : โทร 099-162-9559 / 098-820-9929 / 092-624-7032

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

Copyright © 2023 Tess Training Company Limited | All rights reserved.