โปรโมชั่นล่าสุด

เหลืออีก 338 วัน - 

ตารางอบรมรายปี 2566    

เหลืออีก 373 วัน - 

อบรมการขาย Online มกราคม 2565 ท่านละ 1500 บาท    

เหลืออีก 398 วัน - 

อบรมการขาย Online กุมภาพันธ์ 2565 ท่านละ 1500 บาท    

เหลืออีก 1434 วัน - 

In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills     

เหลืออีก 1434 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ     

เหลืออีก 1434 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง     

เหลืออีก 1434 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน     

เหลืออีก 1434 วัน - 

Promotion Public Training 2022 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2565    

Team Building ดียังไง?

ละลายพฤติกรรม ปรับตัว และเปิดใจ

การทำกิจกรรมร่วมกันกับผู้อื่นจะเป็นการละลายพฤติกรรม ทำให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและเพื่อนร่วมงานใหม่ได้เร็วยิ่งขึ้น

เพิ่มความสามารถในการสื่อสารในองค์กร

การทำกิจกกรมจะส่งเสริมให้เกิดความรู้จักและสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการสอนให้รู้จักประยุกต์ในการที่จะสื่อสารกับผู้อื่น ทั้งในแผนกเดียวกันและต่างแผนกอย่างมีประสิทธิภาพ

สร้างสำนึกรักองค์กร

นอกจากสร้างความสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมแล้ว team-building ยังมีการสอดแทรกวัฒนธรรมองค์กรเข้าไปในแต่ละช่วง ทำให้รับรู้และภูมิใจต่อความยิ่งใหญ่และมีคุณค่าขององค์กรตัวเอง

สร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน

อีกหนึ่งความน่าสนใจของ team-building คือการสร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งนอกจากจะช่วยให้พนักงานมีกำลังใจทำงานแล้ว ยังเป็นตัวช่วยนำทางและวางแผนชีวิตของแต่ละบุคคลด้วย

Team Building Course

หลักสูตร ประสานงานเพื่อความเป็นหนึ่ง


เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นภายในบริษัท เน้นให้พนักงานมีการพูดคุยกันเพื่อความคุ้นเคยและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยจะเน้นไปที่การทำ Workshop เพื่อให้ได้ทำงานร่วมกัน

Last Update 2017-06-06

หลักสูตร การสร้างทีมงาน สู่ความเป็นเลิศ (2 วัน 1 คืน)


เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นภายในบริษัท เน้นให้พนักงานมีการพูดคุยกันเพื่อความคุ้นเคยและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยจะเน้นไปที่การทำ Workshop เพื่อให้ได้ทำงานร่วมกัน

Last Update 2017-06-06

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
ตารางอบรมรายปี 2566
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online มกราคม 2565 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online กุมภาพันธ์ 2565 ท่านละ 1500 บาท