โปรโมชั่นล่าสุด

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นการขายและบริการ

In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills


หลักสูตร กลยุทธ์คู่คิดแบบฉบับ นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills

Last Update 2018-03-15

โปรโมชั่นการขายและบริการ

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ


Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ In House Training 2564

Last Update 2018-04-26

โปรโมชั่นการขายและบริการ

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง


Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง In House Training 2561

Last Update 2018-04-26

โปรโมชั่นการขายและบริการ

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน


Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน

Last Update 2018-04-26

โปรโมชั่นการขายและบริการ

Promotion Public Training 2021 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2564


Promotion Public Training 2021 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2564

Last Update 2018-04-27

หลักสูตรล่าสุด ด้านการขาย
ฝึกอบรมการขายและบริการ
Online Zoom (SM.B04) การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างมืออาชีพ (8 ต.ค. 64 /9-12น.) อ.ประเสริฐ
ฝึกอบรมการขายและบริการ
หลักสูตร การค้าระหว่างประเทศ นำเข้าส่งออก ทั้งระบบ Import-Export(8 ต.ค. 64) อ.มนตรี
ฝึกอบรมการขายและบริการ
Online Zoom การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า (14 ต.ค. 64 /9-16น.) อ.ประเสริฐ