โปรโมชั่นล่าสุด

เหลืออีก 1554 วัน - 

In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills     

เหลืออีก 1554 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ     

เหลืออีก 1554 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง     

เหลืออีก 1554 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน     

เหลืออีก 1554 วัน - 

Promotion Public Training 2022 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2565    

โปรโมชั่นอบรมการขาย

อบรมการขาย Online กุมภาพันธ์ 2565 ท่านละ 1500 บาท

วันหมดอายุ: 28 กุมภาพันธ์ 2565


 

 

หลักสูตรล่าสุด ด้านการขาย
ฝึกอบรมการขายและบริการ
Online Zoom หลักสูตร ทักษะเชิงรุกบุกเจาะลูกค้า เพื่อสร้างโอกาสขาย 2022 (4 ต.ค. 65 /9-16น.) อ.ประเสริฐ
ฝึกอบรมการขายและบริการ
Online Zoom หลักสูตร กลยุทธ์การยกระดับการบริการด้วยระบบการ บริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) (ุ6 ต.ค. 65) อ.สุกิจ
ฝึกอบรมการขายและบริการ
Online Zoom การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างมืออาชีพ (7 ค.ค. 65 /9-12น.) อ.ประเสริฐ