โปรโมชั่นล่าสุด

เหลืออีก 1686 วัน - 

In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills     

เหลืออีก 1686 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ     

เหลืออีก 1686 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง     

เหลืออีก 1686 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน     

เหลืออีก 1686 วัน - 

Promotion Public Training 2022 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2565    

โปรโมชั่นอบรมการขาย

อบรมการขาย Online กุมภาพันธ์ 2565 ท่านละ 1500 บาท

วันหมดอายุ: 28 กุมภาพันธ์ 2565


 

 

หลักสูตรล่าสุด ด้านการขาย
ฝึกอบรมการขายและบริการ
Onsite กลยุทธ์ในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศนำเข้าส่งออก และกฎเกณฑ์ ข้อตกลงทางภาษีศุลกากรที่ควรเข้าใจ (27-27 เม.ย. 65)
ฝึกอบรมการขายและบริการ
Online Zoom เทคนิคการอ่านพฤติกรรมลูกค้าและปิดการขายด้วยส่วนประสมทางการตลาด (30 เม.ย. 65/9-16น.) อ.รัชเดช
ฝึกอบรมการขายและบริการ
Online/Onsite Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น (5 พ.ค. 65 /9-16น.) อ.ประเสริฐ