โปรโมชั่นล่าสุด

เหลืออีก 338 วัน - 

ตารางอบรมรายปี 2566    

เหลืออีก 373 วัน - 

อบรมการขาย Online มกราคม 2565 ท่านละ 1500 บาท    

เหลืออีก 398 วัน - 

อบรมการขาย Online กุมภาพันธ์ 2565 ท่านละ 1500 บาท    

เหลืออีก 1434 วัน - 

In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills     

เหลืออีก 1434 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ     

เหลืออีก 1434 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง     

เหลืออีก 1434 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน     

เหลืออีก 1434 วัน - 

Promotion Public Training 2022 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2565    

โปรโมชั่นอบรมการขาย

อบรมการขาย Online มกราคม 2565 ท่านละ 1500 บาท

วันหมดอายุ: 04 กุมภาพันธ์ 2567


 

หลักสูตรล่าสุด ด้านการขาย
ฝึกอบรมการขายและบริการ
Online/Onsite หลักสูตร ทักษะเชิงรุกบุกเจาะลูกค้า เพื่อสร้างโอกาสขาย 2023 (5 ม.ค. 66) อ.ประเสริฐ
ฝึกอบรมการขายและบริการ
Online/Onsite เทคนิคการขายที่โน้มน้าวให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ (9 ม.ค. 66) อ.รัชเดช
ฝึกอบรมการขายและบริการ
Online/Onsite เทคนิคสุดยอดเทคนิคการขายทางโทรศัพท์ อย่างมีประสิทธิภาพ (9 ม.ค. 66) อ.ประเสริฐ