โปรโมชั่นล่าสุด

โปรโมชั่นอบรมการขาย

อบรมการขาย Online พฤศจิกายน 2564 ท่านละ 1500 บาท

วันหมดอายุ: 31 มีนาคม 2564


 

หลักสูตรล่าสุด ด้านการขาย
ฝึกอบรมการขายและบริการ
Online Zoom (SM.B04) การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างมืออาชีพ (8 ต.ค. 64 /9-12น.) อ.ประเสริฐ
ฝึกอบรมการขายและบริการ
หลักสูตร การค้าระหว่างประเทศ นำเข้าส่งออก ทั้งระบบ Import-Export(8 ต.ค. 64) อ.มนตรี
ฝึกอบรมการขายและบริการ
Online Zoom การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า (14 ต.ค. 64 /9-16น.) อ.ประเสริฐ