โปรโมชั่นล่าสุด

เหลืออีก 7 วัน - 

อบรมการขาย Online มกราคม 2565 ท่านละ 1500 บาท    

เหลืออีก 35 วัน - 

อบรมการขาย Online กุมภาพันธ์ 2565 ท่านละ 1500 บาท    

เหลืออีก 1802 วัน - 

In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills     

เหลืออีก 1802 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ     

เหลืออีก 1802 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง     

เหลืออีก 1802 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน     

เหลืออีก 1802 วัน - 

Promotion Public Training 2022 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2565    

โปรโมชั่นอบรมการขาย

วันหมดอายุ:  ธันวาคม 543


หลักสูตรล่าสุด ด้านการขาย
ฝึกอบรมการขายและบริการ
Online Zoom หลักสูตร พัฒนาการสื่อสารและบุคลิกภาพที่เป็นเลิศ (15 ม.ค. 65 /13-16น.) อ.ประเสริฐ
ฝึกอบรมการขายและบริการ
Online Zoom เทคนิคการขายที่โน้มน้าวให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ(18 ม.ค. 64) อ.รัชเดช
ฝึกอบรมการขายและบริการ
Online Zoom เทคนิคปิดการขายด้วยการตั้งคำถาม เพื่อค้นหาความต้องการลูกค้า (19 ม.ค. 64) อ.รัชเดช