โปรโมชั่นล่าสุด

เหลืออีก 1596 วัน - 

In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills     

เหลืออีก 1596 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ     

เหลืออีก 1596 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง     

เหลืออีก 1596 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน     

เหลืออีก 1596 วัน - 

Promotion Public Training 2022 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2565    

โปรโมชั่นอบรมการขาย

วันหมดอายุ:  ธันวาคม 543


หลักสูตรล่าสุด ด้านการขาย
ฝึกอบรมการขายและบริการ
Online/ Onsite การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า (9 ส.ค. 65 /9-16น.) อ.ประเสริฐ
ฝึกอบรมการขายและบริการ
Online Zoom หลักสูตร Incoterms ® 2010 และการจัดทําเอกสารการค้าระหว่างประเทศ (9 ส.ค. 65)
ฝึกอบรมการขายและบริการ
Online Zoom หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอ STORY TELLING แบบที่ปรึกษาการขาย (11 ส.ค. 65 /9-12น.) อ.ประเสริฐ