โปรโมชั่นล่าสุด

โปรโมชั่นอบรมการขาย

อบรม Online กันยายน 2564 ท่านละ 1500 บาท

วันหมดอายุ: 06 มิถุนายน 2564


 

หลักสูตรล่าสุด ด้านการขาย
ฝึกอบรมการขายและบริการ
หลักสูตร การค้าระหว่างประเทศ นำเข้าส่งออก ทั้งระบบ Import-Export(16 ก.ย. 64) อ.มนตรี
ฝึกอบรมการขายและบริการ
Online Zoom (SM.A02) หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอ STORY TELLING แบบที่ปรึกษาการขาย (17 ก.ย. 64 /9-12น.) อ.ประเสริฐ
ฝึกอบรมการขายและบริการ
Online Zoom (SM.B02) หลักสูตร พัฒนาการสื่อสารและบุคลิกภาพที่เป็นเลิศ (17 ก.ย. 64 /13-16น.) อ.ประเสริฐ