โปรโมชั่นล่าสุด

โปรโมชั่นอบรมการขาย

อบรม Online กรกฎาคม 64 ท่านละ 1500 บาท

วันหมดอายุ: 07 มิถุนายน 2564


 

หลักสูตรล่าสุด ด้านการขาย
ฝึกอบรมการขายและบริการ
VDO หลักสูตร SALES B2B TECHNIQUE เทคนิคการขายสำหรับธุรกิจ (ดูได้ตลอด) อ.ประเสริฐ
ฝึกอบรมการขายและบริการ
VDO Service mind เทคนิคการบริการให้ลูกค้าประทับใจ (ดูได้ตลอด) อ.ประเสริฐ
ฝึกอบรมการขายและบริการ
VDO การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า (ดูได้ตลอด) อ.ประเสริฐ