โปรโมชั่นล่าสุด

เหลืออีก 338 วัน - 

ตารางอบรมรายปี 2566    

เหลืออีก 373 วัน - 

อบรมการขาย Online มกราคม 2565 ท่านละ 1500 บาท    

เหลืออีก 398 วัน - 

อบรมการขาย Online กุมภาพันธ์ 2565 ท่านละ 1500 บาท    

เหลืออีก 1434 วัน - 

In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills     

เหลืออีก 1434 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ     

เหลืออีก 1434 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง     

เหลืออีก 1434 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน     

เหลืออีก 1434 วัน - 

Promotion Public Training 2022 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2565    

VDO สอน

อบรมการเจรจาต่อรองและปิดการขาย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล วันที่ 31 สิงหาคม 2562


อบรมการเจรจาต่อรองและปิดการขาย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล วันที่ 31 สิงหาคม 2562

Last Update 2019-08-31 | Post by Admin

อบรมหลักสูตร เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหารยุค4.0 อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ วันที่ 30 สิงหาคม 2562


อบรมหลักสูตร เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหารยุค4.0 อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ วันที่ 30 สิงหาคม 2562

Last Update 2019-08-30 | Post by Admin

อบรมหลักสูตร #พัฒนาการสื่อสารและบุคลิกภาพที่เป็นเลิศ วันที่ 29 สิงหาคม 2562 อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา


อบรมหลักสูตร #พัฒนาการสื่อสารและบุคลิกภาพที่เป็นเลิศ วันที่ 29 สิงหาคม 2562 อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

Last Update 2019-08-29 | Post by Admin

อบรมภายในองค์กร #InHouse #Training #นักขายมืออาชีพ KSS3 รุ่นที่ 3 วันที่ 27-29 สิงหาคม 2562 โดยอาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล


อบรมภายในองค์กร #InHouse #Training #นักขายมืออาชีพ KSS3 รุ่นที่ 3 วันที่ 27-29 สิงหาคม 2562 โดยอาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

Last Update 2019-08-27 | Post by Admin

อบรมหลักสูตร #การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขาย โดย อาจารย์ ดร.นทษร สุขสารอมรกุล วันที่ 27 สิงหาคม 2562


อบรมหลักสูตร #การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขาย โดย อาจารย์ ดร.นทษร สุขสารอมรกุล วันที่ 27 สิงหาคม 2562

Last Update 2019-08-27 | Post by Admin

อบรมเทคนิคการขาย อาจารย์ ประเสริฐ​ สุข​ไพบูลย์​กุล วันที่ 25 สิงหาคม 2562


อบรมเทคนิคการขาย อาจารย์ ประเสริฐ​ สุข​ไพบูลย์​กุล วันที่ 25 สิงหาคม 2562

Last Update 2019-08-25 | Post by Admin

ลยุทธ์การขายและการบริการค้าปลีกเพื่อปิดการขายพิชิตเป้าหมาย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล


ลยุทธ์การขายและการบริการค้าปลีกเพื่อปิดการขายพิชิตเป้าหมาย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

Last Update 2019-08-24 | Post by Admin

อบรมหลักสูตร #การจัดการคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ อาจารย์ณรงค์ ตู้ทอง วันที่ 23 สิงหาคม 2562


อบรมหลักสูตร #การจัดการคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ อาจารย์ณรงค์ ตู้ทอง วันที่ 23 สิงหาคม 2562

Last Update 2019-08-23 | Post by Admin

อบรมหลักสูตร #เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล กับการพัฒนาศักยภาพสู่การทำงานยุคใหม่ โดย ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต วันที่ 22 สิงหาคม 2562


อบรมหลักสูตร #เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล กับการพัฒนาศักยภาพสู่การทำงานยุคใหม่ โดย ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต วันที่ 22 สิงหาคม 2562

Last Update 2019-08-22 | Post by Admin

อบรมหลักสูตร #incoterms2010 โดยอาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์ วันที่ 22 สิงหาคม 2562


อบรมหลักสูตร #incoterms2010 โดยอาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์ วันที่ 22 สิงหาคม 2562

Last Update 2019-08-22 | Post by Admin

อบรมเทคนิคการขาย #เพื่อเพิ่มยอดขาย วันที่ 21 สิงหา​คม 2562 โดยอาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา


อบรมเทคนิคการขาย #เพื่อเพิ่มยอดขาย วันที่ 21 สิงหา​คม 2562 โดยอาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

Last Update 2019-08-21 | Post by Admin

อบรมการบริการ #ServiceMind วันที่ 13 สิงหาคม 2562 อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล


อบรมการบริการ #ServiceMind วันที่ 13 สิงหาคม 2562 อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

Last Update 2019-08-13 | Post by Admin

อบรมหลักสูตร #การบริหารความเสี่ยง วันที่ 8 สิงหาคม 2562 อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล


อบรมหลักสูตร #การบริหารความเสี่ยง วันที่ 8 สิงหาคม 2562 อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล

Last Update 2019-08-08 | Post by Admin

อบรมภายในองค์กร #InHouse #Training #นักขายมืออาชีพ KSS3 รุ่นที่ 2 วันที่ 8-10 สิงหาคม 2562 โดยอาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล


อบรมภายในองค์กร #InHouse #Training #นักขายมืออาชีพ KSS3 รุ่นที่ 2 วันที่ 8-10 สิงหาคม 2562 โดยอาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

Last Update 2019-08-08 | Post by Admin

อบรมหลักสูตร การนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน วันที่ 5 สิงหาคม 2562 โดยอาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล


อบรมหลักสูตร การนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน วันที่ 5 สิงหาคม 2562 โดยอาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

Last Update 2019-08-05 | Post by Admin

อบรมหลักสูตร #สุดยอดนักขายยุคใหม่เหนือยุคดิจิทัล โดยอาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล วันที่ 3 สิงหาคม 2562


อบรมหลักสูตร #สุดยอดนักขายยุคใหม่เหนือยุคดิจิทัล โดยอาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล วันที่ 3 สิงหาคม 2562

Last Update 2019-08-03 | Post by Admin

อบรมหลักสูตร #ศักยภาพเลขานุการ อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ วันที่ 2 สิงหาคม 2562


อบรมหลักสูตร #ศักยภาพเลขานุการ อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ วันที่ 2 สิงหาคม 2562

Last Update 2019-08-02 | Post by Admin

อบรมภายในองค์กร #InHouse #Training #นักขายมืออาชีพ KSS2 รุ่นที่ 6 วันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 โดยอาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล


อบรมภายในองค์กร #InHouse #Training #นักขายมืออาชีพ KSS2 รุ่นที่ 6 วันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 โดยอาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

Last Update 2019-08-01 | Post by Admin

อบรมหลักสูตร #ทะลวงยอดขายด้วยเทคนิคเจรจาและปิดการขาย วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 โดยอาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์​กุล


อบรมหลักสูตร #ทะลวงยอดขายด้วยเทคนิคเจรจาและปิดการขาย วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 โดยอาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์​กุล

Last Update 2019-07-22 | Post by Admin

อบรมหลักสูตร #เทคนิคการขายเพิ่มยอดขาย วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 โดยอาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา


อบรมหลักสูตร #เทคนิคการขายเพิ่มยอดขาย วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 โดยอาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

Last Update 2019-07-21 | Post by Admin

อบรมภายในองค์กร #InHouse #Training #นักขายมืออาชีพ KSS2 รุ่นที่ 5 วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2562 โดยอาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล


อบรมภายในองค์กร #InHouse #Training #นักขายมืออาชีพ KSS2 รุ่นที่ 5 วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2562 โดยอาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

Last Update 2019-07-19 | Post by Admin

อบรมหลักสูตร #เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหารยุค4.0 วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 โดยอาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์


อบรมหลักสูตร #เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหารยุค4.0 วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 โดยอาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

Last Update 2019-07-19 | Post by Admin

อบรมหลักสูตร #DigitalMarketing กลยุทธ์และแผนการขายด้วยแหล่งข้อมูลยุคดิจิตอล อาจารย์นพพร หมื่นหนู วันที่ 18 กรกฎาคม 2562


อบรมหลักสูตร #DigitalMarketing กลยุทธ์และแผนการขายด้วยแหล่งข้อมูลยุคดิจิตอล อาจารย์นพพร หมื่นหนู วันที่ 18 กรกฎาคม 2562

Last Update 2019-07-18 | Post by Admin

อบรมหลักสูตร #เทคนิคการปิดการขาย โดยอาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล วันที่ 15 กรกฎาคม 2562


อบรมหลักสูตร #เทคนิคการปิดการขาย โดยอาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล วันที่ 15 กรกฎาคม 2562

Last Update 2019-07-15 | Post by Admin

อบรมหัวหน้างานขาย #Trainer การประเมินและติดตามผลเพื่อมาตรฐานการขาย วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2562 โดยอาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล


อบรมหัวหน้างานขาย #Trainer การประเมินและติดตามผลเพื่อมาตรฐานการขาย วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2562 โดยอาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

Last Update 2019-07-12 | Post by Admin

อบรมหลักสูตร #พัฒนานักขายที่ไม่ใช่ฝ่ายขาย Sale for non Sale วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โดยอาจารย์วัชรินทร์ จัตุชัย


อบรมหลักสูตร #พัฒนานักขายที่ไม่ใช่ฝ่ายขาย Sale for non Sale วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โดยอาจารย์วัชรินทร์ จัตุชัย

Last Update 2019-07-12 | Post by Admin

หลักสูตรอบรม #อบรมนักขาย4.0 วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 โดยอาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา


หลักสูตรอบรม #อบรมนักขาย4.0 วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 โดยอาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

Last Update 2019-07-11 | Post by Admin

อบรมภายในองค์กร #InHouse #Training #นักขายมืออาชีพ KSS2 รุ่นที่ 4 วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2562 โดยอาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล


อบรมภายในองค์กร #InHouse #Training #นักขายมืออาชีพ KSS2 รุ่นที่ 4 วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2562 โดยอาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

Last Update 2019-07-09 | Post by Admin

อบรมหลักสูตร #นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ อาจารย์ ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต อบรมวันที่ 5 กรกฎาคม 2562


อบรมหลักสูตร #นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ อาจารย์ ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต อบรมวันที่ 5 กรกฎาคม 2562

Last Update 2019-07-05 | Post by Admin

อบรมภายในองค์กร #InHouse #Training #นักขายมืออาชีพ KSS3 รุ่นที่ 1 วันที่ 4-6 กรกฎาคม 2562 โดยอาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล #วิทยากรการขาย #การบริการ


อบรมภายในองค์กร #InHouse #Training #นักขายมืออาชีพ KSS3 รุ่นที่ 1 วันที่ 4-6 กรกฎาคม 2562 โดยอาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล #วิทยากรการขาย #การบริการ

Last Update 2019-07-04 | Post by Admin

อบรมหลักสูตรเทคนิคการขายเพื่อเพิ่มยอดขาย อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา วันที่ 3 กรกฎาคม 2562


อบรมหลักสูตรเทคนิคการขายเพื่อเพิ่มยอดขาย อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา วันที่ 3 กรกฎาคม 2562

Last Update 2019-07-03 | Post by Admin

นักขายปัจจุบันต้องปรับตัวอย่างไร


นักขายในยุคที่ข้อมูลลูกค้าแน่นไม่แพ้นักขาย ทางเลือกมากมายแบบนี้ นักขายคงขายแบบธรรมดาไม่ได้อีกต่อไป เพราะการแทนที่ของนักขายกำลังจะเกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน นักขายในยุคใหม่นี้จึงต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เก่งมากกว่าข้อมูลในโลกออนไลน์ มาเริ่มกันเลยครับก่อนที่นักขายจะหมดโลกกัน

Last Update 2018-07-19 | Post by Admin

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
ตารางอบรมรายปี 2566
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online มกราคม 2565 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online กุมภาพันธ์ 2565 ท่านละ 1500 บาท