โปรโมชั่นล่าสุด

ความรู้อบรมการขายและบริการ

ลยุทธ์การขายและการบริการค้าปลีกเพื่อปิดการขายพิชิตเป้าหมาย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

อัพเดตล่าสุด : 24 สิงหาคม 2562


 ลยุทธ์การขายและการบริการค้าปลีกเพื่อปิดการขายพิชิตเป้าหมาย

อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online ตุลาคม 2564 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรม Online กันยายน 2564 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรม Online กรกฎาคม 64 ท่านละ 1500 บาท