โปรโมชั่นล่าสุด

ความรู้อบรมการขายและบริการ

อบรมภายในองค์กร #InHouse #Training #นักขายมืออาชีพ KSS2 รุ่นที่ 5 วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2562 โดยอาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

อัพเดตล่าสุด : 19 กรกฎาคม 2562


 อบรมภายในองค์กร #InHouse #Training

#นักขายมืออาชีพ KSS2 รุ่นที่ 5
วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2562
โดยอาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online ตุลาคม 2564 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรม Online กันยายน 2564 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรม Online กรกฎาคม 64 ท่านละ 1500 บาท