โปรโมชั่นล่าสุด

คอร์สอบรมการขาย

InHouse Training ส่งออกกลุ่มตลาดที่ท้าทาย (ภาคกัมพูชา) Sales

ราคา 3900 บาท


ส่งออกกลุ่มตลาดที่ท้าทาย (ภาคกัมพูชา) 


โครงสร้างหลักสูตร : CLMV กลุ่มตลาดที่ท้าทาย (ภาคกัมพูชา)

ช่วงที่ 1 : รู้เรา แต่ไม่รู้เขา… จะรอดได้อย่างไร

วัฒนธรรมประเทศเพื่อนบ้าน

เลือกสรรสินค้าที่ต้องการขาย

                มุมมองประเทศเพื่อนบ้านกับสินค้าไทย

                สินค้าเป้าหมายกับความคาดหวัง

สินค้ากับตลาดเป้าหมาย

แบรนด์ ไม่ แบรนด์… สำคัญหรือไม่

เจาะตลาดหาผู้ซื้อได้อย่างไร

ซื้อขายอย่างไรให้ได้ผล

ช่วงที่ 2 : กรณีศึกษากับการค้า (เน้นเจาะตลาดประเทศกัมพูชา)

มุมมองสินค้าไทย และคนไทย

โอกาสที่มาพร้อมกับวิกฤต

การวิเคราะห์บริษัทผู้นำเข้า

ปัญหาของผู้ส่งออก

ภาพรวมพันธมิตรทางการค้า

ควรเลือกการชำระเงินซื้อขายแบบไหนดี

ช่องทางการขนส่งที่เหมาะสม

                การขนส่งสีเทา

                บริษัทชิปปิ้ง หายากมาก

ผลสำเร็จและอุปสรรคที่ต้องบากบั่น

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369099-162-9559 

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

 

สอบถามข้อมูลผ่านไลน์ได้ 24 ชั่วโมง

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน