โปรโมชั่นล่าสุด

เหลืออีก 1554 วัน - 

In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills     

เหลืออีก 1554 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ     

เหลืออีก 1554 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง     

เหลืออีก 1554 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน     

เหลืออีก 1554 วัน - 

Promotion Public Training 2022 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2565    

คอร์สอบรมการขาย

InHouse Training SMART-ONLINE TRADER สุดยอดนักขายบนโลกออนไลน์ อ.วรเกษมสันต์

ราคา 3900 บาท


 

 

หลักสูตรอบรม : Smart-Online Trader สุดยอดนักขายบนโลกออนไลน์

 

หลักการและเหตุผล

การขายสินค้าบนโลกออนไลน์ ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การใช้ทักษะของ “คน” ในการพูดคุย-นำเสนอ และปิดการขาย, แต่หมายถึงการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีการค้าออนไลน์สมัยใหม่ ที่มีการพัฒนาเครื่องหมายหลากหลายอย่างต่อเนื่อง เลือกนำมาใช้งาน, อีกทั้งผสมผสานกับความรู้พื้นฐานทางด้านการตลาดและการขาย เนื่องจากผู้ซื้อ-ลูกค้า และผู้บริโภคยุคใหม่ ล้วนแสวงหาผู้ขายจากโลกออนไลน์เป็นประตูแรก

วัตถุประสงค์

ภาคธุรกิจ Corporation ได้เพิ่มช่องทางการขายบนโลกออนไลน์ ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เข้าใจเรื่องของ “เทรนด์” และเครื่องมือต่างๆ เพื่อสร้างยอดขายแต่ต้องควบคุมและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายทางด้านการตลาด-การขาย นั่นคือเข้ามีความเข้าใจ Smart-Online Trader ย่อมตอบโจทย์และแก้ปัญหาทางธุรกิจในยุคนี้อย่างแท้จริง

หัวข้อการอบรม

เวลา 09.00 – 10.30     บรรยายเรื่อง เตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักขายบนโลกออนไลน์

รู้จักเทรนด์ใหม่ ของการขายออนไลน์ในยุคเศรษฐกิจถดถอย-เงินเฟ้อ

เบื้องต้นกับการค้นหาข้อมูลเพื่อทำ ReContent & ReSearching

กลยุทธ์ Organic & Content Strategy Canvas สู่คอนเทนต์ชั้นยอด

เวลา 10.30 – 10.45     พัก 15 นาที

เวลา 10.45 – 12.00     บรรยายเรื่อง การใช้เครื่องมือดิจิตอล เพื่อวางแผนก่อนการขายจริง

ใช้เครื่องมือเพื่อรู้ช่วงเวลา Mention และ Engagement สำหรับลูกค้าด้วยตนเอง

การวิเคราะห์ข้อมูล (Analytics) ด้วยเครื่องมือดิจิตอลยุคใหม่

กลยุทธ์การเปลี่ยน Engagement สู่ CRM อย่างยั่งยืน

เวลา 12.00 – 13.00     พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 14.30     บรรยายเรื่อง วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผน Customer TouchPoint Journey

รู้จักการสื่อสารการตลาดออนไลน์ (Digital Communication TouchPoint)

Insight Customer Centric & Persona อย่างลึกซึ้ง

การออกแบบ Customer Journey เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้า

เวลา 14.30 – 14.45     พัก 15 นาที

เวลา 14.45 – 16.00     บรรยายเรื่อง ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการทำตลาดออนไลน์

ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการทำโฆษณาออนไลน์

เทคนิคการลดค่าใช้จ่ายด้วยการใช้ Google Keyword Planer

เทคนิคการขายออนไลน์ด้วยรูปแบบ Business 2 Customer

 

อบรมแบบพบอาจารย์ เชิญวิทยากรไปบรรยายที่บริษัท

จัดอบรมที่ NOVOTEL สุุขุมวิท20

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT) 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

อบรมแบบพบอาจารย์ ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน 

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

…………………………………………………………………………………………..

 

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online มกราคม 2565 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online กุมภาพันธ์ 2565 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills