โปรโมชั่นล่าสุด

เหลืออีก 338 วัน - 

ตารางอบรมรายปี 2566    

เหลืออีก 373 วัน - 

อบรมการขาย Online มกราคม 2565 ท่านละ 1500 บาท    

เหลืออีก 398 วัน - 

อบรมการขาย Online กุมภาพันธ์ 2565 ท่านละ 1500 บาท    

เหลืออีก 1434 วัน - 

In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills     

เหลืออีก 1434 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ     

เหลืออีก 1434 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง     

เหลืออีก 1434 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน     

เหลืออีก 1434 วัน - 

Promotion Public Training 2022 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2565    

คอร์สอบรมการขาย

Online/Onsite หลักสูตร ทักษะเชิงรุกบุกเจาะลูกค้า เพื่อสร้างโอกาสขาย 2023 (5 ม.ค. 66) อ.ประเสริฐ

ราคา 2500 บาท


 

หลักสูตร ทักษะเชิงรุกบุกเจาะลูกค้า เพื่อสร้างโอกาสขาย 2023

 

หลักการและเหตุผล

       หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเสริมเทคนิคการบุกเข้าหาลูกค้า เพื่อให้นักขายมีทักษะในการบุกแบบเชิงปฎิบัติ ซึ่งจะช่วยนักขายให้สามารถสร้างโอกาสในการขายได้ ในยุคที่องค์กรไม่สามารถมองได้แค่ลูกค้าเดิม องค์กรอาจต้องเพิ่มเติมโอกาสในการขายให้กับตนเอง โดยการเจาะกลุ่มเป้าหมายที่ไม่เคยเจาะ ปรับโมเดลเพื่อให้เหมาะกับลูกค้าใหม่ เพราะโดยทั่วไปองค์กรส่วนใหญ่นั้นมักจะมีอัตราส่วนหาลูกค้าใหม่ค่อนข้างน้อย จึงเป็นเหตุผลที่ว่ากำไรขององค์กรลดลงและมีความเสี่ยงไม่รู้ตัว

 

ปัญหาและที่มาหลักสูตร

•     องค์กรส่วนใหญ่มีอัตราการเพิ่มลูกค้าใหม่เข้าฐานที่น้อย หากเปรียบเทียบกับลูกค้าเก่าที่ต่อราคาทุกปี จึงเป็นเหตุผลให้นักขายต้องมีส่วนในการเพิ่มฐานลูกค้าในอัตราที่สำเร็จมากขึ้น

•     การเข้าหาลูกค้าในปัจจุบันมีความยากเพราะถูกปิดกั้นจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและการ Work form home การบุกลูกค้าในปัจจุบันจึงต้องอาศัยเครื่องมืออย่างอื่นมากกว่าการโทรนัดเพียงอย่างเดียว

•     การทำนัด ทำได้ยาก เพราะลูกค้าไม่รับนัดง่ายๆ ถ้าไม่จำเป็น เหตุผลที่ดีมากพอจึงเกิดการทำนัด

•     โอกาสการหาลูกค้าใหม่โตช้ายิ่งกว่าการเสียลูกค้าเก่าที่ต่อราคาลงทุกปี การได้ลูกค้าใหม่คือ ส่วนที่เป็นกำไรที่ช่วยเติมให้บริษัท

•     องค์กรอยากเพิ่มโอกาสขาย แต่เตรียมทักษะให้ทีมไม่ทัน การเตรียมให้แต่เนิ่นๆ จะทำให้ปรับตัวสอดคล้องได้ทันกับยุคที่แย่งลูกค้ากัน

 

เนื้อหาในการบรรยาย

การทำนัดลูกค้าที่ใช่และลูกค้าที่เกือบใช่

•     การวิเคราะห์ประเภทลูกค้าเพื่อปรับรูปแบบการเข้าไปนำเสนอ (Mind set)

•     ขั้นตอนการสร้าง Solution ในการเข้าพบ

•     การทำนัดที่ไม่สำเร็จก่อผลเสียมากกว่าที่คิด

•     องค์ประกอบเครื่องมือในการทำนัดที่สำเร็จ (Tools set)

•     Case Study การเข้าพบลูกค้าพร้อมกับการนำเสนอ

•     Workshop การสร้างองค์ประกอบการนำเสนอเพื่อลดการปฎิเสธ

 

How to การทำนัด (Skill set)

•     รูปแบบการทำนัด (ทางโทรศัพท์, ทางEmail, การเข้าหาโดยตรง, การทำนัดทางออนไลน์)

•     เทคนิคและเงื่อนไขการทำนัดทางโทรศัพท์

•     Case Study การทำนัดทางโทรศัพท์

•     เทคนิคและเงื่อนไขการทำนัด Email

•     Case Study การทำนัดทางโทรศัพท์

•     เทคนิคและเงื่อนไขการเข้าหาโดยตรง

•     Case Study การทำนัดทางโทรศัพท์

•     เทคนิคและเงื่อนไขการทำนัดทางออนไลน์

•     Case Study การทำนัดทางโทรศัพท์

•     Workshop ฝึกทักษะการทำนัด

•     เสนอแนะ-จากวิทยากรเรื่องการทำนัด

•     สรุปการบรรยาย

 

หมายเหตุ ในการบรรยายนี้จะเป็นการฝึก Mind set, Skill Set จึงเรียนเนื้อหาแบบกระชับตัดเข้าส่วนที่สำคัญเท่านั้น

 

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 9.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร

ราคาท่านละ 2,500 บาท (ไม่รวม VAT)

 

 

อบรมแบบพบอาจารย์ จัดอบรมที่ NOVOTEL สุุขุมวิท20

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT) 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

อบรมแบบพบอาจารย์ ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน 

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

…………………………………………………………………………………………..

 

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
ตารางอบรมรายปี 2566
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online มกราคม 2565 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online กุมภาพันธ์ 2565 ท่านละ 1500 บาท