โปรโมชั่นล่าสุด

คอร์สอบรมการขาย

หลักสูตร เทคนิคการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์วิกฤติ (25 ก.ย. 64) อ.ประเสริฐ

ราคา 1500 บาท


 

หลักสูตร เทคนิคการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์วิกฤติ

 

หลักการและเหตุผล

       ในปัจจุบันการทำงานมักเต็มไปด้วยความคาดหวังที่มากมาย เปรียบได้เหมือนกับการเดินทางสู่เส้นชัยมักต้องมีอุปสรรค องค์กรที่มุ่งสู่ความสำเร็จจึงมักไม่สามารถหลีกหนีเรื่องนี้ได้ เพราะปัญหาเหล่านั้นมักมีที่มาที่ไป บางครั้งปัญหาก็นำมาซึ่งบทเรียนที่ดี และบางปัญหาก็นำมาซึ่งบทเรียนที่ไม่น่าจดจำ  ผู้ปฎิบัติงานในองค์กรจึงจะต้องเข้าใจว่าการรอให้เกิดอุปสรรคหรือปัญหานั้นมักไม่ใช่คำตอบสุดท้ายที่องค์กรต้องการ แต่เป็นการทำความเข้าใจกับปัญหาหรืออุปสรรคนั้นและสามารถจัดการปัญหานั้นลงได้อย่างมืออาชีพ ซึ่งนั้นก็หมายความว่าผู้ปฎิบัติงานจะต้องมีความพร้อม ความเข้าใจและแนวทางการจัดการปัญหาอย่างถูกต้องเท่านั้นจึงจะสามารถทำให้องค์กรจัดการปัญหาและเกิดการเติบโตอย่างที่สุด

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงหลักการในการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องและเป็นลำดับ

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เกิดขึ้นของปัญหาและแก้ไขได้ตรงจุด

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นนักแก้ไขปัญหาได้อย่างดี

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมองเห็นปัญหาเป็นเสมือนโอกาสมากกว่าอุปสรรค

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมประยุกต์แนวคิดการแก้ไขปัญหาไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาบรรยาย

 ปัญหาและการตัดสินใจ

จุดเกิดปัญหาในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน อะไรคือ ปัญหาด่วนที่ต้องแก้

คุณสมบัตินักแก้ไขปัญหาที่ดี

7 กระบวนการการแก้ไขปัญหาตามลำดับขั้นตอน

กระบวนการทื่ 1 การเข้าใจในสถานการณ์

การเก็บรวบรวมข้อมูล

Workshop การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจในสถานการณ์

กระบวนการทื่ 2 กำหนดปัญหาที่ต้องแก้ไข

เทคนิคการค้นหาต้อตอของปัญหาที่แท้จริง

กระบวนการทื่ 3 วิเคราะห์ถึงสาเหตุสำคัญของปัญหา

สาเหตุที่แท้จริงและสาเหตุที่ไม่ใช่สาเหตุจริง

Workshop การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจในสถานการณ์

กระบวนการทื่ 4 การวิเคราะห์ทางแก้ไขที่เป็นไปได้

แนวทางการคิดที่ไม่สิ้นสุดเพื่อหาทางออก

กระบวนการทื่ 5 การสรุปวิธีแก้ไขที่เหมาะสมที่สุด

กระบวนการทื่ 6 วางแผนสู่การปฎิบัติงาน

PDCA กับแนวทางของการปรับแผนและระยะของแผน

Workshop การวิเคราะห์คำตอบในการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมที่สุด

การกำหนดแผนรองเมื่อแผนหลักไม่ได้ผล

กระบวนการทื่ 7 การติดตามผลลัพธ์ของการแก้ไขปัญหานั้น

เทคนิคการติดตามระยะของแผน

สรุปการบรรยาย

 

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 13.00-16.00  

ราคาท่านละ 1,500 บาท  (ไม่รวม VAT)

 

 

อบรมแบบพบอาจารย์ จัดอบรมที่ NOVOTEL สุุขุมวิท20

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT) 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

อบรมแบบพบอาจารย์ ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน 

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

…………………………………………………………………………………………..

 

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online ตุลาคม 2564 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรม Online กันยายน 2564 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรม Online กรกฎาคม 64 ท่านละ 1500 บาท