โปรโมชั่นล่าสุด

เหลืออีก 338 วัน - 

ตารางอบรมรายปี 2566    

เหลืออีก 373 วัน - 

อบรมการขาย Online มกราคม 2565 ท่านละ 1500 บาท    

เหลืออีก 398 วัน - 

อบรมการขาย Online กุมภาพันธ์ 2565 ท่านละ 1500 บาท    

เหลืออีก 1434 วัน - 

In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills     

เหลืออีก 1434 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ     

เหลืออีก 1434 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง     

เหลืออีก 1434 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน     

เหลืออีก 1434 วัน - 

Promotion Public Training 2022 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2565    

คอร์สอบรมการขาย

Online/Onsite เทคนิคปิดการขายด้วยการตั้งคำถาม เพื่อค้นหาความต้องการลูกค้า Spin Selling (10 ม.ค. 66) อ.รัชเดช

ราคา 2500 บาท


 

 

โครงการอบรม  เทคนิคปิดการขายด้วยการตั้งคำถาม เพื่อค้นหาความต้องการลูกค้า

 

 

(Techniques for asking questions like SPIN Selling to close the sale.)

โดย อ.รัชเดช  อติกนิษฐ     

 

หลักการและเหตุผล

              ในปัจจุบันการขายสินค้าและบริการส่วนมากนิยมการใช้วิธีขายแบบ Product push หรือ เอาผลประโยชน์ของผลิตภัณฑ์เป็นจุดนำเสนอขายเป็นหลักเพียงอย่างเดียว บ่อยครั้งที่เราพลาดโอกาสในการรับรู้และเข้าใจความต้องการซื้อของลูกค้าอย่างที่ควรจะเป็น บางครั้งลูกค้าอาจตัดสินใจซื้อในครั้งแรก เพราะการนำเสนอของพนักงานขายน่าสนใจแต่ไม่สามารถรักษาลูกค้าคนนั้นให้คงอยู่ในระยะยาวได้เพราะพนักงานขายยังไม่เข้าใจสิ่งที่ลูกค้าต้องการอย่างแท้จริง จึงทำหลักสูตรนี้มาเพื่อ ให้พนักงานขายมีแนวทางในการค้นหา Pain point (จุดเจ็บปวด)ของลูกค้า เพื่อที่เราจะสามารถนำสินค้า และบริการของเราไปช่วยลูกค้าให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดได้

วัตถุประสงค์

1.    ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคการปิดการขายของตนเอง

2.    ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจ Pain Point ทั้ง External Pain Point และ Internal Pain Point

3.    ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจเทคนิคการค้นหา Pain Point ด้วย วิธี SPIN Selling

4.    ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจวิธีการตั้งคำถามแบบ SPIN Selling กับการขายสินค้าจริง

5.    ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกการวิเคราะห์ Pain Point เบื้องต้นของลูกค้าจาก Case Study

6.    ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกฝนการเขียนบทการตั้งคำถามแบบ SPIN Selling  เพื่อค้นหา Pain Point ที่แท้จริง

 

เนื้อหาหลักสูตร

1.    วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคการปิดการขายของคุณ

2.    Pain Point คืออะไร ?

3.    External Pain Point

4.    Internal Pain Point

5.    เทคนิคการค้นหา Pain Point ด้วย วิธี SPIN Selling

6.    SPIN Selling คืออะไร ?

7.    ตัวอย่างการใช้บทการตั้งคำถามแบบ SPIN Selling กับการขายสินค้า

8.    ฝึกวิเคราะห์ Pain Point เบื้องต้นตาม Case Study

9.    ฝึกเขียนบทการตั้งคำถาม แบบSPIN Selling เพื่อค้นหา Pain Point ตาม Case Study  

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร ?

พนักงานขาย (Sales) ทุกระดับ

วิธีการอบรม              การบรรยายแบบ สื่อสาร 2 ทาง การทำ Workshop วิเคราะห์การปิดการขาย Workshop วิเคราะห์ Case Study และ การเขียนบทตั้งคำถาม SPIN Selling  และแชร์ความคิดเห็น

 

 

บรรยายโดย อ.รัชเดช อติกนิษฐ ประสบการณ์การทำงาน  17 ปี ในธุรกิจประกันชีวิต

เคยเป็น ผจก.อาวุโส ฝ่ายฝึกอบรมพันธมิตรธุรกิจ  บมจ.พรูเด็นเชียลประกันชีวิต(ปะเทศไทย) และ ผจก.อาวุโส ส่วนฝึกอบรมการขายธนาคารพาณิชย์ บมจ.ไทยประกันชีวิต มีประสบการณ์เป็นวิทยากรหลักสูตรการขายให้กับธนาคาร  บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย โบรคเกอร์ประกันภัย บริษัทสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ และ บริษัทจัดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า 

อดีตนักขายประกันชีวิตอันดับ 1 ของประเทศ ธค.2547 และ มค.2548 ของช่องทางธนาคาร ของบมจ.กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต 

 

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

ราคาท่านละ 2,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

  

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

…………………………………………………………………………………………..

 

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
ตารางอบรมรายปี 2566
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online มกราคม 2565 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online กุมภาพันธ์ 2565 ท่านละ 1500 บาท