โปรโมชั่นล่าสุด

คอร์สอบรมการขาย

Online Zoom เทคนิคบริหารอารมณ์และข้อร้องเรียน (22 พ.ค. 64 /9-12น) อ.ประเสริฐ

ราคา 999 บาท


 

หลักสูตร เทคนิคบริหารอารมณ์และข้อร้องเรียน

(Emotional self-regulation)

 

 

 

หลักการและเหตุผล

ในการทำงานยุคปัจจุบันที่บุคลากรในองค์กรกำลังเผชิญหน้ากับวิกฤติต่างๆ รอบตัวเพื่อช่วยเหลือองค์กรของตนไปสู่ความท้าทายใหม่ๆ ทั้งในด้านพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของลูกค้า ทั้งการทำงานที่มากยิ่งขึ้น จึงปฎิเสธไม่ได้ว่าบุคลากรในองค์กรอาจจะมีวิธีในการรับมือกับความเครียดที่เกิดขึ้นหรือรับมือกับอารมณ์ของลูกค้าได้ไม่ถูก ทำให้เกิดอารมณ์หรือเบื่อกับงานได้ หลายคนอาจมองว่าการจัดการอารมณ์เป็นเรื่องทั่วๆ ไป แต่จริงๆ แล้ว เป็นเรื่องที่สำคัญลำดับต้นๆ เพราะทุกคนมีการรับมือกับอารมณ์และความเครียดที่ต่างกันทำให้บางคนที่จัดการกับอารมณ์ตนเองได้ดียังทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ในขณะเดียวกันบางคนอาจจัดการอารมณ์ตนเองไม่ได้ จึงส่งผลให้การทำงานกับบุคคลอื่นไม่ราบรื่น เช่น หัวหน้าที่ทำงานดี แต่การจัดการด้านอารมณ์ไม่ดี ทำให้ลูกน้องไม่ทุ่มเทกับการทำงานให้ พนักงานที่ประสานงานกับลูกค้าชักสีหน้าไม่พอใจ เป็นต้น เหตุการณ์เหล่านี้มักเกิดขึ้นได้

ดังนั้นแล้ว ความสำเร็จในการทำงานที่ดีและชีวิตที่ดีจึงเกิดจากความฉลาดทางอารมณ์ที่ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ หลักการคิดไม่ปล่อยไปตามอารมณ์ เข้าอกเข้าใจทั้งคนทำงานด้วยกันและลูกค้า ทำให้บุคลากรที่มีแนวทางการจัดการอารมณ์ตนเองอย่างมืออาชีพจะสามารถนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จได้

 

วัตถุประสงค์

•     เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจหลักการทำงานของอารมณ์

•     เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกฝนทักษะความฉลาดทางอารมณ์

•     เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาทักษะในการควบคุมอารมณ์ในการทำงาน

•     ผู้เข้าอบรมสามารถจัดการอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากการทำงานที่มีความเครียดได้

•     ผู้เข้าอบรมสามารถมองข้ามอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากอารมณ์และไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพได้

•     ผู้เข้าอบรมสามารถต่อสู้กับอารมณ์เชิงลบที่นำไปสู่การเกิดความเครียดได้อย่างสร้างสรรค์

 

หัวข้อบรรยาย

การบริหารจัดการทางอารมณ์ทำไมถึงเป็นเรื่องสำคัญ

•     ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเราขาด EQ (Emotional Quotient)

•     หลักการทำงานและการฝึกฝน EQ (Emotional Quotient)

•     ความฉลาดทางอารมณ์มีผลกับงานมากกว่าที่คุณคิด

การบริหารจัดการอารมณ์ให้ดีขึ้นเพื่อไม่ให้กระทบกับงาน

4 เทคนิคการจัดการอารมณ์และความคิด

•     เทคนิคการตระหนักในความรู้สึก

•     เทคนิคการควบคุมด้วยการหายใจ

•     เทคนิคการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

•     เทคนิคการทบทวนเหตุผล

•     Q&A การถามตอบและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการฝ่าปัญหาทางอารมณ์

 

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 9.00-12.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร

ราคาท่านละ 1,700 บาท/  (ไม่รวม VAT)

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 1,900 บาท

 

อบรมแบบพบอาจารย์ จัดอบรมที่ NOVOTEL สุุขุมวิท20

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT) 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

อบรมแบบพบอาจารย์ ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน 

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

…………………………………………………………………………………………..

 

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน