โปรโมชั่นล่าสุด

คอร์สอบรมการขาย

New หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอ STORY TELLING แบบที่ปรึกษาการขาย (29 เม.ย. 64) อ.ประเสริฐ

ราคา 3900 บาท


 

 หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอ STORY TELLING แบบที่ปรึกษาการขาย

หลักการและเหตุผล

ลูกค้า คือ จุดหมายสำคัญของการทำธุรกิจ การขายส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อลูกค้า เกิดความรู้สึกที่พึงพอใจกับตัวของนักขายที่รู้ใจและให้บริการคำปรึกษาที่ดี อีกทั้งเรื่องเล่าที่ผ่านประสบการณ์ กระนั้นนักขายจะต้องเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้งว่าในบางครั้งโอกาสทางการขายจะเกิดขึ้นได้จากการผลักดันเชิงอารมณ์ นั้นคือ เรื่องเล่าที่มีคุณค่าเพื่อค่อยๆ สร้างความรู้สึกที่ดีขึ้นมาเรื่อยๆ อีกทั้งยังเป็นการโน้มน้าวความรู้สึกให้กับลูกค้าเพื่อเข้าถึงการตัดสินใจและจินตนาการไปในทางที่ดีจนถึงขั้นปิดการขาย

 

วัตถุประสงค์

2.1 มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางและกระบวนการของ Story Telling เพื่อสร้างความรู้สึกที่มีคุณค่าให้กับลูกค้าระหว่างนำเสนอ

2.2 สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยการนำเสนอที่ทรงพลัง

2.3 สร้างรูปแบบการนำเสนอที่ตรงใจผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าเพื่อสร้างการขายที่ดี

2.4 เป็นการฝึกทักษะการวางแนวทางการเล่าเรื่องเพื่อสร้างพลังในการโน้มน้าว

 

เนื้อหาการบรรยาย

9:00-10:30 บทบาทหน้าที่ในการนำเสนอแบบ Story Telling

- แนวคิดสู่ความสำเร็จของการนำเสนอที่ดี

- แนวทางและกระบวนการนำเสนอแบบ Story Telling

- มุมมองการนำเสนอด้วยการตั้งเป้าหมายด้วยกลุ่มลูกค้า

- คุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการเล่าเรื่องให้ทรงพลัง

- Workshop การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าและการกำหนด Story

 

10:45-12:00 หลักการนำเสนอและเทคนิคการสร้าง Story

- โครงสร้าง Story Telling

- องค์ประกอบการนำเสนอ 3 ขั้นตอน (บทนำ, เนื้อหา, ช่วงสรุป)

- การกำหนดแต่ละช่วงของการเล่าเรื่อง

- Workshop การนำข้อมูลมาสู่การวิเคราะห์และสร้าง Script สำหรับการเล่า

 

13:00-14:30 - เทคนิคการเล่าเรื่องด้วย Story Telling

- กลไกการนำเสนอด้วย รูปแบบการกระตุ้นความรู้สึก

- การเปรียบเทียบเพื่อสร้างภาพนึกตาม

- การสร้างหลักฐานและการลงรายละเอียดระหว่างเรื่องเล่า

- การอุปมาอุปมัยให้คนคล้อยตามสู่การนำเสนอที่ทรงพลัง

 

14:45-16:00 Workshop การนำเสนอด้วย Story Telling แบบมืออาชีพ

ให้แต่ละกลุ่มเตรียม พรีเซ็นต์ราย โดยที่ต้องทำตามเงื่อนไขโจทย์ของลูกค้าที่วิทยากรมอบให้

 Workshop

- เทคนิคการเล่าเรื่องด้วย Story Telling

- ทักษะการนำเสนอให้ตรงกับลูกค้า

- สรุปการอบรม

 

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 9.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร

ราคาท่านละ 2,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 1,900 บาท

 

อบรมแบบพบอาจารย์ จัดอบรมที่ NOVOTEL สุุขุมวิท20

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT) 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

อบรมแบบพบอาจารย์ ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน 

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

…………………………………………………………………………………………..

 

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน