โปรโมชั่นล่าสุด

คอร์สอบรมการขาย

ฝึกปฎิบัติจริง เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel เพื่อการทำงาน (18 ก.ย. 64) อ.ทิพอาภา

ราคา 3900 บาท


 

หลักสูตร ฝึกปฎิบัติจริง เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel เพื่อการทำงาน

 

โปรแกรม Microsoft  Excel  นับว่าเป็นโปรแกรมสามัญประจำเครื่องที่มีประโยชน์มากมาย มีความสามารถรอบด้าน นำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลาย หากใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว จะช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น สะดวก และรวดเร็ว  หลักสูตรนี้ มุ่งให้คำแนะนำและฝึกปฏิบัติให้กลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมได้ทราบและเข้าใจวิธีการใช้เครื่องมือและสูตรต่างๆ ในโปรแกรม Microsoft  Excel  เพื่อนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   

 

วัตถุประสงค์ : หลักสูตรนี้ มุ่งหมายให้ผู้เข้ารับการเรียนรู้…

+  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือและสูตรต่างๆ ของโปรแกรม Microsoft Excel

+  ฝึกทักษะการใช้เครื่องมือและสูตรของโปรแกรม Microsoft Excel

+  สามารถนำเอาเทคนิคการใช้เครื่องมือและสูตรของโปรแกรม Microsoft Excelไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้โปรแกรมในการทำงานปัจจุบัน

 

หัวข้อเรียนรู้ :

เวลา     กิจกรรมการเรียนรู้

08.30 – 09.00 น.ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น. •  ทบทวนส่วนประกอบของโปรแกรมการใช้สูตรเบื้องต้น

– การเปลี่ยนสูตรให้เป็นค่า (Value)

– การใส่สูตรแบบ Auto ด้วยคำสั่ง AUTOSUM

– การเลือกเซลล์สูตรทีเดียวทั้ง Worksheet

– การคัดลอกสูตรอย่างเร็วด้วย Fill Handle

– การใส่สูตรทีเดียวพร้อมกันหลาย ๆ เซลล

การสร้างและจัดการกราฟใน EXCEL

– การสร้างกราฟด้วย Recommended Chart

– การสร้างกราฟด้วยปุ่ม Quick Analysis

– การสร้างกราฟจากเครื่องมือในกลุ่ม Chart

– การใส่หัวเรื่องให้กราฟ (Graph Title)

– การใส่ชื่อกำกับให้แกนกราฟ (Axis Title)

– การซ่อน/แสดงสัญลักษณ์และคำอธิบายชุดข้อมูล (Legend)

– การแสดงค่ากำกับข้อมูล (Data Label)

12.00 – 13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 17.00 น.การใช้ IF กับ VLOOKUP

IF

VLOOKUP

การสร้าง PivotTable เบื้องต้น

– เริ่มสร้าง PivotTable ใน Worksheet ใหม่/เดิม

– การลาก Field มาสร้างตารางผลสรุป

– การนำเข้า Table จากฐานข้อมูลภายนอกเพื่อมาสร้าง Data Model

– การสร้าง Data Model  จากตารางของ EXCEL

ถามตอบเครื่องมือที่อยากรู้เพิ่มเติม

ฝึกปฏิบัติตามโจทย์ที่กำหนด

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

 

ประเมินความรู้หลังเรียน (Post-test)

 

รูปแบบการเรียนรู้ :

+  บรรยายแบบกระชับและการฝึกปฏิบัติการ (Mini-Lecture and Workshops)

+  การถาม-ตอบ (Question & Answer)

+  วิทยากรให้คำแนะนำ (Practices with Recommendation)

 

วันจัดฝึกอบรม : ระยะเวลา 1 วัน ตามวันที่บริษัทกำหนด  

 

อบรมแบบพบอาจารย์ จัดอบรมที่ NOVOTEL สุุขุมวิท20

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT) 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

อบรมแบบพบอาจารย์ ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน 

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

…………………………………………………………………………………………..

 

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online พฤศจิกายน 2564 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online ตุลาคม 2564 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรม Online กันยายน 2564 ท่านละ 1500 บาท