โปรโมชั่นล่าสุด

คอร์สอบรมการขาย

ONLINE 3 ชั่วโมง ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS 2020

ราคา 1500 บาท


 

หลักสูตร Online 3 ชั่วโมง

ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ Incoterms 2020 วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ออนไลน์ผ่านทาง ZOOM

 

ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกหรือนำเข้าและผู้ที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ เนื่องจากความรู้ดังกล่าวมีความสำคัญในการกำหนดราคาซื้อขายสินค้าได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล ช่วยทำให้เกิดความรวดเร็ว ลดปัญหาขัอขัดแย้งเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในการค้าสินค้าระหว่างประเทศ

วัตถุประสงค์ หลักสูตรออนไลน์ 3 ชั่วโมงนี้ มีเนื้อหาสาระ

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความหมาย ความเป็นมาและความสำคัญของข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ (Incoterms)

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการสำคัญของ Incoterms 2020 ที่ใช้ในปัจจุบันเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2020 นี่ทั้ง 11 ข้อตกลง รวมถึงประโยชน์และข้อควรระวังในการใช้ Incoterms 2020 ของแต่ละข้อตกลงดังกล่าว

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

ผู้ที่ต้องรับผิดชอบในการจัดซื้อหรือการขายสินค้าระหว่างประเทศ การส่งออกและการนำเข้าสินค้า

หัวข้อการบรรยาย

ความสำคัญของกฎเกณฑ์ข้อตกลงในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ 2020 (International Commercial Terms 2010 : INCOTERM 2020)

หลักการสำคัญของข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ

การจัดทำเอกสาร จุดส่งมอบสินค้า การโอนความเสี่ยง การแบ่งปันค่าใช้จ่าย การประกันภัย การสื่อสารระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายในการค้าสินค้าระหว่างประเทศ รวมถึงประโยชน์และข้อควรระวังของ Incoterms 2020

INCOTERM 2020 ที่เป็นเงื่อนไขทางการค้าระหว่างประเทศ

FAS (Free Alongside Ship) > FOB (Free on Board)

CFR (Cost and Freight) > CIF (Cost, Insurance and Freight)

EXW (Ex Works) > FCA (Free Carrier)

CPT (Carriage Paid to) > CIP (Carriage and Insurance Paid)

DAT (Delivered at Terminal) > DAP (Delivered at Place)

DES (Delivered Ex Ship) > DEQ (Delivered Ex Quay)

DDU (Delivered Duty Unpaid) > DDP (Delivered Duty Paid)

 

วิทยากร อ.จันทรา สิงหพันธุ

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

…………………………………………………………………………………………..

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน