โปรโมชั่นล่าสุด

คอร์สอบรมการขาย

หลักสูตร การสร้างแรงบันดาลใจ และสร้างแรงจูงใจในการทำงาน อ.ประกาสิต

ราคา 3900 บาท


 

หลักสูตร การสร้างแรงบันดาลใจ และสร้างแรงจูงใจในการทำงาน  

กรอบความคิดการทำงานที่ตนเองทำอยู่ และการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานอย่างมีความสุขเป็นเรื่องยากและเรื่องใหญ่ เพราะต้องต่อสู้กับความคิดและจิตใจ และองค์ประกอบอื่นๆ ที่ต้องให้เปลี่ยนแปลง และถ้าจะพัฒนาในเห็นคุณค่าในการทำงาน โดยมีหลักในการคิด ประสานงานที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องต่อเนื่องด้วยแล้ว ยิ่งยากมากขึ้นไปอีก เพราะธรรมชาติของจิตใจมนุษย์ไหลไปสู่ที่ต่ำที่ไม่มีคุณภาพ การสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการทำงาน รวมเห็นคุณค่าขององค์ จึงเป็นงานทวนกระแสความคิดของผู้คนส่วนใหญ่

 

     หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจในการทำงานเป็นหลักสูตรที่จะทำให้ผู้เข้าอบรมเห็นคุณค่าในการทำงาน และการประสานอย่างไรในเป็นสุข เพราะชีวิตนี้ เราทุกคนมีเป้าหมายอยากประสบความสำเร็จกันทุกคน  โดยจะสอนหลักในการคิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เรื่องการปรับทัศนคติ การคิดเชิงบวก การทำงานเชิงรุก รวมถึงการสร้างสำนึกในการทำงานเป็นทีม จนสามารถปฎิบัติงานได้จริง

 

2. ทำไมต้องมี หลักสูตรการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

 

การเปลี่ยนชีวิตจิตใจ นิสัยของคนซึ่งเป็นเรื่องยากมาก แต่ก็ต้องทำ เพราะถ้าคนไม่มีจิตสำนึกเกี่ยวกับ   ความคิด คำพูด และการกระทำ ที่มีประสิทธิภาพแล้ว งาน ชีวิต จะมีปัญหาตามมาให้แก้มาก จนอาจทำให้ชีวิต และการทำงานขาดประสิทธิภาพตามมาอย่างแน่นอน

 

หัวข้ออบรม

 

1 ธรรมชาติมนุษย์และหลักแห่งความจูงใจ

 

               5 ปัญหาแห่งหลักคิดที่ผิดๆ

 

               วงจรการคิด สู่ชีวิตที่มีคุณภาพ

 

               ทฤษฎี แรงจูงใจ

 

               กฎแห่งความสำเร็จ อุปนิสัย แห่งความสำเร็จ

 

               พักเบรก

 

               การปรับปรุงตนเองเพื่อสร้างมนุษย์สัมพันธ์สู่ผู้นำที่เป็นเลิศ

 

               การปรับปรุงตนเองสู่ผู้นำ

 

               การพัฒนาด้านการควบคุมตนเอง

 

               หลักคิด สร้างสรรค์สู่การพัฒนาคนและงาน

 

               การเพิ่มคุณค่าให้แก่ตน และงาน

 

               การสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจให้กับตนเอง

 

               พักกลางวัน

 

               เทคนิคจิตวิทยา สู่คุณภาพและประสิทธิภาพ

 

               แบบอย่างผู้ประสบความสำเร็จ

 

               การใช้ภาษาในการสื่อสาร

 

               จิตวิทยาการเป็นผู้นำ สู่การพัฒนาลูกน้อง

 

               พักเบรก

 

               การประสานความต่างสู่ ความสำเร็จขององค์กร

 

               มนุษย์สัมพันธ์กับการทำงานเป็นทีม

 

               กฎทองของมนุษย์สัมพันธ์กับความสุขในกาทำงาน

 

               คุณธรรมผู้นำกับการปกครองลูกน้อง

 

               สรุปตอบคำถาม

 

อาจารย์ประกาศิต สพฤกษ์ศรี

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

(สมาชิกโอนก่อน ท่านละ 3,500 บาท)

 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

 

สถานที่อบรม: โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26  

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559 

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน