โปรโมชั่นล่าสุด

เหลืออีก 338 วัน - 

ตารางอบรมรายปี 2566    

เหลืออีก 373 วัน - 

อบรมการขาย Online มกราคม 2565 ท่านละ 1500 บาท    

เหลืออีก 398 วัน - 

อบรมการขาย Online กุมภาพันธ์ 2565 ท่านละ 1500 บาท    

เหลืออีก 1434 วัน - 

In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills     

เหลืออีก 1434 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ     

เหลืออีก 1434 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง     

เหลืออีก 1434 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน     

เหลืออีก 1434 วัน - 

Promotion Public Training 2022 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2565    

คอร์สอบรมการขาย

Online/Onsite หลักสูตร การสร้างแรงบันดาลใจ และสร้างแรงจูงใจในการทำงาน (12 ม.ค. 66 /13-17น.) อ.ประกาสิต

ราคา 1500 บาท


 

หลักสูตร การสร้างแรงบันดาลใจ และสร้างแรงจูงใจในการทำงาน  

กรอบความคิดการทำงานที่ตนเองทำอยู่ และการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานอย่างมีความสุขเป็นเรื่องยากและเรื่องใหญ่ เพราะต้องต่อสู้กับความคิดและจิตใจ และองค์ประกอบอื่นๆ ที่ต้องให้เปลี่ยนแปลง และถ้าจะพัฒนาในเห็นคุณค่าในการทำงาน โดยมีหลักในการคิด ประสานงานที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องต่อเนื่องด้วยแล้ว ยิ่งยากมากขึ้นไปอีก เพราะธรรมชาติของจิตใจมนุษย์ไหลไปสู่ที่ต่ำที่ไม่มีคุณภาพ การสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการทำงาน รวมเห็นคุณค่าขององค์ จึงเป็นงานทวนกระแสความคิดของผู้คนส่วนใหญ่

 

     หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจในการทำงานเป็นหลักสูตรที่จะทำให้ผู้เข้าอบรมเห็นคุณค่าในการทำงาน และการประสานอย่างไรในเป็นสุข เพราะชีวิตนี้ เราทุกคนมีเป้าหมายอยากประสบความสำเร็จกันทุกคน  โดยจะสอนหลักในการคิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เรื่องการปรับทัศนคติ การคิดเชิงบวก การทำงานเชิงรุก รวมถึงการสร้างสำนึกในการทำงานเป็นทีม จนสามารถปฎิบัติงานได้จริง

 

2. ทำไมต้องมี หลักสูตรการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

 

การเปลี่ยนชีวิตจิตใจ นิสัยของคนซึ่งเป็นเรื่องยากมาก แต่ก็ต้องทำ เพราะถ้าคนไม่มีจิตสำนึกเกี่ยวกับ   ความคิด คำพูด และการกระทำ ที่มีประสิทธิภาพแล้ว งาน ชีวิต จะมีปัญหาตามมาให้แก้มาก จนอาจทำให้ชีวิต และการทำงานขาดประสิทธิภาพตามมาอย่างแน่นอน

 

หัวข้ออบรม

 

1 ธรรมชาติมนุษย์และหลักแห่งความจูงใจ

 

               5 ปัญหาแห่งหลักคิดที่ผิดๆ

 

               วงจรการคิด สู่ชีวิตที่มีคุณภาพ

 

               ทฤษฎี แรงจูงใจ

 

               กฎแห่งความสำเร็จ อุปนิสัย แห่งความสำเร็จ

 

               พักเบรก

 

               การปรับปรุงตนเองเพื่อสร้างมนุษย์สัมพันธ์สู่ผู้นำที่เป็นเลิศ

 

               การปรับปรุงตนเองสู่ผู้นำ

 

               การพัฒนาด้านการควบคุมตนเอง

 

               หลักคิด สร้างสรรค์สู่การพัฒนาคนและงาน

 

               การเพิ่มคุณค่าให้แก่ตน และงาน

 

               การสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจให้กับตนเอง

 

               พักกลางวัน

 

               เทคนิคจิตวิทยา สู่คุณภาพและประสิทธิภาพ

 

               แบบอย่างผู้ประสบความสำเร็จ

 

               การใช้ภาษาในการสื่อสาร

 

               จิตวิทยาการเป็นผู้นำ สู่การพัฒนาลูกน้อง

 

               พักเบรก

 

               การประสานความต่างสู่ ความสำเร็จขององค์กร

 

               มนุษย์สัมพันธ์กับการทำงานเป็นทีม

 

               กฎทองของมนุษย์สัมพันธ์กับความสุขในกาทำงาน

 

               คุณธรรมผู้นำกับการปกครองลูกน้อง

 

               สรุปตอบคำถาม

 

อาจารย์ประกาศิต สพฤกษ์ศรี

  

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559 

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
ตารางอบรมรายปี 2566
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online มกราคม 2565 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online กุมภาพันธ์ 2565 ท่านละ 1500 บาท