โปรโมชั่นล่าสุด

คอร์สอบรมการขาย

InHouse Training หลักสูตร พื้นฐานออกแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ BASIC SOLID WORKS PARTS DESIGN อ.ณภพ

ราคา 7800 บาท


 

หลักสูตร พื้นฐานออกแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์

Basic Solid Works Parts Design

2Day

      

ปัจจุบันการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องกลที่ใช้กับเครื่องจักรอุตสาหกรรม  เป็นเรื่องที่ไม่ยากอีกต่อไป คอมพิวเตอร์มีบทบาทสำคัญในการช่วยให้วิศกรออกแบบ สามารถออกแบบชิ้นส่วนได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น โปรแกรม Solid Works เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของอุตสาหกรรม ที่จะนำมาช่วยออกแบบชิ้นส่วนต่างๆ โดยโปรแกรมสามารถที่จะทำการออกแบบและแก้ไขชิ้นส่วนต่างๆ ได้ตลอดเวลา ช่วยลดเวลาในการเรื่องสร้างชิ้นงานใหม่เมื่อเกิดการผิดพลาด อีกทั้งโปรแกรมยังสามารถนำชิ้นส่วนมาประกอบกัน เพื่อช่วยตรวจสอบการผลิตจริงได้อย่างแม่นยำ ท้ายที่สุดโปรแกรมยังสามารถที่จะทำแบบสั่งผลิต เพื่อส่งไปผลิตชิ้นงานได้ตรงตามที่ออกแบบได้อย่างถูกต้องและแม่นยำสูงมาก

       หลักสูตรแบ่งออกเป็น 3 Part เพื่อให้ง่ายในการศึกษาเรียนรู้อย่างชัดเจน ใน Part 1 นี้จะกล่าวถึงเนื้อหาในส่วนของการสร้างวัตถุเบื้องต้นด้วย Features ที่หลากหลายในการขึ้นรูปวัตถุ ในรูปแบบต่างๆ ครอบคลุมถึงการเขียนและแก้ไขเส้นร่าง Sketch ทำความเข้าใจในรูปแบบของ Fully Defined Sketch เพื่อให้การออกแบบชิ้นส่วนในนั้นมีความสมบูรณ์ สามารถที่จะไปต่อยอดในการสร้างชิ้นงานขั้นสูงใน Part ต่อไปได้

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

-     สามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจการขึ้นรูปในระบบ 3 มิติ

-     สามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจการเขียน Sketch ในรูปแบบของ Fully Defined Sketch

-     สามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจการใช้คำสั่งพื้นฐานในการขึ้นรูปวัตถุ Features

-     สามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจการแก้ไข Sketch Edit

-     สามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจการแก้ไข Feature Edit

 

ระยะเวลาอบรม

ใช้ระยะเวลาในการอบรม 2 วัน

 

เนื้อหาของหลักสูตร

1.    ทำความรู้จักกับ SolidWorks เรียนรู้หลักการพื้นฐาน และการเริ่มต้นใช้โปรแกรม SolidWorks

2.    หลักการง่ายๆ ของการทำงานบนโปรแกรม SolidWorks

3.    คำศัพท์ทั่วไปของโปรแกรม SolidWorks ที่ควรทราบก่อนเริ่มใช้งาน

4.    แนวคิดในการเขียนแบบและการออกแบบวัตถุอย่างง่ายโดยใช้โปรแกรม SolidWorks

5.    2D Sketch การเขียนแบบร่างเพื่อขึ้นรูปวัตถุและการให้ขนาดแบบมีความสัมพันธ์

6.    การสร้างชิ้นงานด้วย Extruded Boss/Base - Cut

7.    การสร้างชิ้นงานด้วย Revolved Boss/Base - Cut

8.    การสร้างชิ้นงานด้วย Swept Boss/Base - Cut

9.    การสร้างชิ้นงานโดยคำสั่ง Loft Boss/Base - Cut

10.  การสร้างชิ้นงานโดยคำสั่ง Pattern Circular Pattern / Linear Pattern / Mirror Pattern

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

-     ผู้สนใจทั่วไป

-     นักเรียนนักศึกษา

-     วิศวกรนักออกแบบ ช่างเขียนแบบ

 

วิทยากร/อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ ณภพ บรรเทาทุกข์

       ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ วิทยากรบรรยายหลักสูตรการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรในงานวิศวกรรม วิทยากรบรรยายหลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาจารย์สอนคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบโดยโปรแกรมออกแบบทางด้าน 3 มิติ Solid Works, Auto Desk AutoCAD 2D& 3D, Auto Desk Inventor, Auto Desk Mechanical Desks top, Auto Desk Revit 3D Building, Sketch Up, Rhino

 

ราคาท่านละ 7,800 บาท/2วัน (ไม่รวม Vat)

หากมาหลายคนมีส่วนลดสอบถามได้ค่ะ

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

สถานที่อบรม: โรงแรม สุขุมวิท 

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559 

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online ธันวาคม 2564 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online พฤศจิกายน 2564 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online ตุลาคม 2564 ท่านละ 1500 บาท