โปรโมชั่นล่าสุด

คอร์สอบรมการขาย

InHouse Training หลักสูตร การบริหาร แก้ไขปัญหาหน้างานด้วยเทคนิค 5G อาจารย์ณรงค์

ราคา 3900 บาท


 

หลักสูตร การบริหาร แก้ไขปัญหาหน้างานด้วยเทคนิค 5G

อาจารย์ณรงค์ ตู้ทอง

 

 

1. Genba  การลงไปสำรวจที่หน้างานจริง เช่น ภายในโรงงานผลิต, พื้นที่จัดเก็บสินค้า, พื้นที่ตรวจสอบสินค้า และอื่นๆ. 

2. Genbutsu การดู สังเกต และจับต้องชิ้นงานที่ผลิตได้จริง หรือ ตัวสินค้าที่จัดเก็บอยู่จริง หรือ ชิ้นงานที่กำลังถูกตรวจสอบอยู่

 3. Genjitsu เหตุการณ์หรือสถานะการณ์ที่เกิดปัญหาจริง เช่น สภาพแวดล้อมหรือกระบวนการ ขั้นตอนการทำงาน หรือ ช่วงเวลาที่ผลิตของเสียบ่อยๆ หรือที่เกิดปัญหาได้บ่อยๆ เป็นต้น

 4. Genri หลักการที่ใช้ในการทำงาน หรือมาตรฐานการผลิตในปัจจุบัน, สมมุติฐานในการแก้ไขหรือตรวจสอบ สูตรการผลิต หรือส่วนประกอบในการผลิตที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน.

 5. Gensoku ข้อจำกัด ข้อตกลง หรือ กฏที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน. 

 

สอบถามรายละเอียดหลักสูตร รบกวนส่งแจ้งทางอีเมลล์

เนื่องจากเป็นหลักสูตรลิขสิทธิ์ของวิทยากรค่ะ

 

อาจารย์ณรงค์ ตู้ทอง

·      ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ Lean Supply Chain, Manufacturing, Logistics, TPM, TQM, QCC, 5S, Kaizen, Suggestion

·      ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการทั้งระบบ ด้านความปลอดภัยการทำงาน การใช้งาน การบำรุงรักษารถยกอุตสาหกรรม

·      ได้รับการรับรองสมรรถนะร่วมที่ปรึกษาอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม Vat)

ลงทะเบียนพร้อมกัน 3 ท่าน เหลือเพียงท่านละ 3,000 บาท

 

สถานที่อบรม: โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559 

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online ธันวาคม 2564 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online พฤศจิกายน 2564 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online ตุลาคม 2564 ท่านละ 1500 บาท