โปรโมชั่นล่าสุด

คอร์สอบรมการขาย

InHouse Training นวัตกรรมสินค้าเกษตร เพื่อการค้าระหว่างประเทศด้วย DIGITAL ( อ.วรเกษมสันต์

ราคา 3900 บาท


นวัตกรรมสินค้าเกษตร เพื่อการค้าระหว่างประเทศด้วย

กลยุทธ์ DIGITAL INNOVATION MARKETING

 

หัวข้ออบรมสัมมนา

นวัตกรรม-กับโอกาสทางการค้าคืออะไร

การวิเคราะห์สร้างนวัตกรรมให้กับผลิตภัณฑ์การเกษตรทำอย่างไร

มาตรฐานของการฆ่าเชื้อเพื่อยกระดับกลุ่มสินค้า (อาหาร) ด้วยนวัตกรรมการผลิต

เรื่องของบรรจุภัณฑ์กับความเหมาะสมในตลาด

เปิดโลกการค้าเริ่มด้วย Digital Marketing

กระบวนการทำธุรกิจการค้าระหว่างประเทศอย่างสมบูรณ์ทำได้อย่างไร

 

ราคาพิเศษวันนี้ ท่านละ 3,900 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,000 บาท

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training

Tel : 02-577-5369, 099-162-9559 

E-mail: contact.tesstr@gmail.com

Line id : @Tesstraining

 

สอบถามข้อมูลผ่านไลน์ได้ 24 ชั่วโมง

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน