โปรโมชั่นล่าสุด

คอร์สอบรมการขาย

InHouse Training หลักสูตร กลยุทธ์การปรับลดค่า RPN ด้วยกิจกรรม QCC (Strategies RPN Reducing by QCC Activities)

ราคา 3900 บาท


หลักสูตร กลยุทธ์การปรับลดค่า RPN ด้วยกิจกรรม QCC

(Strategies RPN Reducing by QCC Activities)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เนื่องจากปัจจุบันมีการแข่งขันที่สูงมากในอุตสาหกรรมยานยนต์ ทำให้บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ทั่วโลก พยายามพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของตนเองและ Suppliers โดยเน้นด้านคุณภาพ สินค้าหรือ บริการที่สูง การลดต้นทุน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทำให้แต่ละกลุ่มได้กำหนดมาตรฐานระดับ บริหารคุณภาพขึ้นมา ซึ่งระบบ ISO/TS 16949 เป็นมาตรฐานที่กำหนด เผยแพร่และประยุกต์ในใน โรงงานผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และการใช้ FMEA เป็นข้อกำหนดหนึ่งในระบบคุณภาพ ISO/TS 16949 เพื่อป้องกันปัญหาด้านคุณภาพที่อาจจะเกิดขึ้น อย่างเป็นระบบ ดังนั้น การใช้ FMEA จะเป็น ประโยชน์ในการลดต้นทุนของเสีย และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในการรับประกันคุณภาพ กิจกรรมการลดค่า RPN (Risk Priority Number) จึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีความสำคัญในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ แต่องค์กรจำนวนมากไม่ได้รับความร่วมมือจากพนักงานเท่าที่ควรจึงส่งผลให้ ส่งผลทำให้การแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตไม่ได้รับการแก้ไขและไม่เป็นรูปธรรม กิจกรรม QCC จึงเข้ามามีบทบาทเพื่อให้พนักงานระดับปฏิบัติการได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

1.       เข้าใจวิธีการวิเคราะห์ค่า RPN

2.       เข้าใจการดำเนินการกิจกรรม QCC

3.       สามารถบูรณาการ กิจกรรมการลดค่า RPN และกิจกรรม QCC เข้าด้วยกันได้

 

1.       การบรรยายสื่อสาร 2 ทาง โดยทฤษฎี 30 % ปฏิบัติ 70 %

2.       ทำ Workshop กิจกรรมกลุ่ม

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

Ø ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม

Ø วิศวกร

Ø หัวหน้างาน QC/QA , R&D, New Model

Ø หัวหน้างานฝ่ายผลิต

Ø ช่างเทคนิค

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง หัวหน้างาน และผู้สนใจทั่วไป

 

 สถานที่จัดอบรม : โรงแรมย่านสุขุมวิท

______________________________________

 ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training

Tel : 02-577-5369, 099-162-9559 

E-mail: contact.tesstr@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

_______________________________________________ 

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรม Online สิงหารม 64 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรม Online กรกฎาคม 64 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
โปรโมชั่น มิถุนายน 64 ท่านละ 999 บาท