โปรโมชั่นล่าสุด

คอร์สอบรมการขาย

InHouse Training หลักสูตร OTOP และ SME ไทยยุคใหม่ ยกระดับมูลค่าด้วยตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์

ราคา 3900 บาท


 หลักสูตร : OTOP และ SME ไทยยุคใหม่ ยกระดับมูลค่าด้วยตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์

หากต้องการ Course Outline ขอได้ทางอีเมลล์ค่ะ

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369099-162-9559 

LINE ID : @TESSTRAINING

 

สอบถามข้อมูลผ่านไลน์ได้ 24 ชั่วโมง

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน