โปรโมชั่นล่าสุด

เหลืออีก 1686 วัน - 

In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills     

เหลืออีก 1686 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ     

เหลืออีก 1686 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง     

เหลืออีก 1686 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน     

เหลืออีก 1686 วัน - 

Promotion Public Training 2022 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2565    

คอร์สอบรมการขาย

InHouse Training การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ FMEA อ.พิทักษ์

ราคา 3900 บาท


 

หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ FMEA

 

เนื้อหาหลักสูตร :

·      ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ FMEA

·      วัตถุประสงค์

·      ของ FMEAความหมายหมายของ FMEA

·      ประเภทของ FMEA

·      การประยุกต์ใช้ FMEA

·      ตามมาตรฐานของระบบคุณภาพ ISO/TS16949:2009

·      คำศัพท์/นิยาม/หลักการของ FMEA

·      ภาพรวมการวิเคราะห์แนวโน้มลักษณะ

·      ข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการเทคนิคการลงบันทึกในเอกสาร FMEA

·      ฉบับใหม่แนวคิดและเทคนิคของ Design FMEA

·      และวิธีการนำไปใช้กับขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์

·      รวมถึงตัวอย่างคำแนะนำในการนำ Design FMEA ไปใช้ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการ

·      ในคู่มือฉบับใหม่แนวคิดและเทคนิคของ Process FMEA

·      และวิธีการนำไปใช้กับขันตอนการออกแบบกระบวนการ ผลิตภัณฑ์รวมถึงตัวอย่างคำแนะนำ

·      ในการนำ Process FMEA ไปใช้ให้มีความสอดคล้อง

·      กับความต้องการในคู่มือฉบับใหม่เกณฑ์การประเมินและให้คะแนนของค่าความรุนแรง,โอกาสเกิด

·      และการตรวจจับตามคู่มือ FMEA ฉบับ ใหม่แนวทางในการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ

 

วิทยากร :  อาจารย์พิทักษ์ บุญชม

 

ราคาพิเศษวันนี้ ท่านละ 3,900 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,000 บาท

สถานที่อบรม โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559 

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

สอบถามข้อมูลผ่านไลน์ได้ 24 ชั่วโมง

 

 

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online มกราคม 2565 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online กุมภาพันธ์ 2565 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills