โปรโมชั่นล่าสุด

เหลืออีก 1649 วัน - 

In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills     

เหลืออีก 1649 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ     

เหลืออีก 1649 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง     

เหลืออีก 1649 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน     

เหลืออีก 1649 วัน - 

Promotion Public Training 2022 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2565    

คอร์สอบรมการขาย

วางแผนการขายทางโทรศัพท์ให้สำเร็จด้วย CRM

ราคา 3900 บาท


วางแผนการขายทางโทรศัพท์ให้สำเร็จด้วย CRM


วัตถุประสงค์

Ø เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงแก่นแท้ของการขายทางโทรศัพท์อย่างถูกต้อง

Ø เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงมุมมองของลูกค้าในการรับโทรศัพท์

Ø เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทางโทรศัพท์เห็นแนวทางเชิงการบริหารงานขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสานความสัมพันธ์ระยะยาว

Ø เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความคิดในการต่อรองกับลูกค้าและหาโอกาสปิดการขาย

Ø เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการเจรจาต่อรองเพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับองค์กร

หัวข้อการบรรยาย

§ ละลายพฤติกรรม Ice Break

§ ค้นหากลวิธีการขายทางโทรศัพท์ ปิดอย่างไรให้ชนะใจ (ปลุกจิตสำนึกรักการขาย)

§ ปรับแนวคิดให้สู้งานขาย "ขายทางโทรศัพท์ไม่ยากอย่างที่คิด”

§ เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ในยุคปัจจุบัน

§ ทดสอบการขายทางโทรศัพท์ (work shop)

§ การนำลูกค้าเข้าสู่การเปิดการขาย

§ กระบวนการขายทางโทรศัพท์ 5 ขั้นตอน (กระบวนการขาย)

§ เทคนิคการเปิดใจลูกค้า…ให้ประทับใจ ไร้ข้อกังวล

§ เทคนิคการนำเสนอคุณค่าในแบบที่ลูกค้าคาดหวัง (work shop)

§ เทคนิคการสื่อสารโน้มน้าวเพื่อพิชิตใจลูกค้า

§ เทคนิคการเจรจาและปิดการขายอย่างเซียน

§ ทดสอบการใช้เทคนิคและกระบวนการขาย (work shop)

§ วางแผนการขายทางโทรศัพท์ให้สำเร็จด้วย CRM

§ เทคนิคการใช้ CRM สู่การสร้างความผูกพันธ์

§ เทคนิคสร้างกลยุทธ์เชิงติดตามอย่างไรให้เห็นผล (Work Shop)

สรุป และถาม-ตอบ

ราคาพิเศษวันนี้ ท่านละ 3,900 บาท ลงทะเบียน 3 ท่าน

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369099-162-9559098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

 

สอบถามข้อมูลผ่านไลน์ได้ 24 ชั่วโมง

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online มกราคม 2565 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online กุมภาพันธ์ 2565 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills