โปรโมชั่นล่าสุด

คอร์สอบรมการขาย

Online Zoom หลักสูตร “กลยุทธ์พัฒนาสินค้าเจาะตลาดการค้า CLMV(30 ส.ค. 64) อ.วรเกษมสันต์

ราคา 2500 บาท


อบรมหลักสูตร กลยุทธ์พัฒนาสินค้าเจาะตลาดการค้า CLMV ภาคตลาดเวียดนาม+จีน

 

หลักการและเหตุผล

 

สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดจนการสร้างแบรนด์ และประยุกต์ใช้การตลาด 4.0 (Branding & Marketing 4.0) เพื่อสร้างโอกาสการขายภายในและขยายตลาดสู่ต่างประเทศ จำเป็นต้องทำอย่างไรเพื่อป้องกันอำนาจของแบรนด์สินค้าคู่แข่งขัน และยังเป็นการครองส่วนแบ่งการตลาดให้เหมาะสมกับสินค้า

 

วัตถุประสงค์

 

1.   สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์

2.   องค์ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การสร้างและรักษา “แบรนด์” Branding & Marketing 4.0

3.   สร้างโอกาสการขายภายในและขยายตลาดสู่ต่างประเทศ…

4.   เข้าใจโครงสร้างตลาด AEC และ CLMV

5.   เทคนิคการผลักดันสินค้าไทยเข้าตลาดเวียดนามและจีน ได้อย่างไร

 

เวลา 8.30 – 9.00 น.                       ลงทะเบียน

เวลา 9.00 – 10.15 น.                     บรรยายเรื่อง “Products Concept & Positioning”

 • What / Why Product Concept to Target group
 • How to Product Development & Produce Line
 • Summarize with Lean Canvas
 • Brand Design to Royalty

 

เวลา 10.15 – 10.30 น.                   พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 10.30 – 12.00 น.                   บรรยายเรื่อง “Market Segment & Structure”

 • Branding & Marketing 4.0 to Marketing Structure
 • Price Structure “Cost or Price” important?
 • Distribution Channel
 • Analysis with Business Model Canvas

 

เวลา 12.00 – 13.00 น.                   รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 14.30 น.                   บรรยายเรื่อง “AEC and CLMV Market”

 • AEC & CLMV Marketing Structure
 • How a Thai Products Potential?
 • Focus Vietnam and China Market

 

เวลา 14.30 – 14.45 น.                   พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 14.45 – 16.30 น.                   บรรยายเรื่อง “How to Export?”

 • What a Harmonized Code?
 • INCOTERMS 2010 and Payments
 • Price Structure for setup a Retail-Price
 • Buyers/Importers Analysis
 • Workshop : Product Branding and Export

 

ราคาท่านละ 2,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

 

  

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

 

สอบถามข้อมูลผ่านไลน์ได้ 24 ชั่วโมง


โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online ตุลาคม 2564 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรม Online กันยายน 2564 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรม Online กรกฎาคม 64 ท่านละ 1500 บาท