โปรโมชั่นล่าสุด

Public ด้านอื่นๆ
วันที่อบรม 25 เมษายน 2561 | ราคา 3,900 บาท
วันที่อบรม 26 เมษายน 2561 | ราคา 3,900 บาท
วันที่อบรม 14 มิถุนายน 2561 | ราคา 7,800 บาท
โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion In-House Training 2018 โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร 2561
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion Public Training 2018 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2561
โปรโมชั่นอบรมการขาย
หลักสูตร กลยุทธ์คู่คิดแบบฉบับ นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills