โปรโมชั่นล่าสุด

Public ด้านอุตสาหกรรม โรงงาน
วันที่อบรม 22 มีนาคม 2561 | ราคา 3,900 บาท
วันที่อบรม 23 มีนาคม 2561 | ราคา 3,900 บาท
วันที่อบรม 27 มีนาคม 2561 | ราคา 3,900 บาท
วันที่อบรม 04 พฤษภาคม 2561 | ราคา 4,000 บาท
โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion In-House Training 2018 โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร 2561
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion Public Training 2018 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2561
โปรโมชั่นอบรมการขาย
หลักสูตร กลยุทธ์คู่คิดแบบฉบับ นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills