โปรโมชั่นล่าสุด

เหลืออีก 19 วัน - 

Promotion Public Training 2018 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2561    

เหลืออีก 73 วัน - 

In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills     

โปรโมชั่นอบรมการขาย

หมวดหมู่ ทักษะทั่วไป วิชาชีพเฉพาะทาง

วันหมดอายุ: 31 ธันวาคม 2560


หมวดหมู่ ทักษะทั่วไป วิชาชีพเฉพาะทาง

- Smart ENGLISH Communications Skills Towards AEC ENG

- ภาษาอังกฤษภาคปฏิบัติสำหรับคนทำงาน

- กลยุทธ์การขับเคลื่อนองค์กรสู่โลจิสติกส์ 4.0” (SMART Logistic 4.0)

- เงื่อนไขในการชำระเงิน และข้อตกลงการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ Sales

- กฎหมาย ภาษี และพิธีการศุลกากร นำเข้า-ส่งออกทั้งระบบ Sales

- ปลูกฝังแนวคิดเชิงนักธุรกิจ Business Mindset

- Six Sigma เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ” (Introduction to Six Sigma)

- การบริหารผู้มีศักยภาพสูงและผู้สืบทอดตำแหน่ง (Talent & Successor Management)

- International Material Data System : IMDS

หลักสูตรล่าสุด ด้านการขาย
ฝึกอบรมการขายและบริการ
ยืนยันService mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น (ุ13 ธ.ค 61) อ.ประเสริฐ
ฝึกอบรมการขายและบริการ
ยืนยัน หลักสูตร พัฒนาการสื่อสารและบุคลิกภาพที่เป็นเลิศ (18 ธ.ค. 61) อ.ประเสริฐ
ฝึกอบรมการขายและบริการ
ยืนยัน การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างมืออาชีพ นักขาย Gen Y (19 ธ.ค. 61) อ.ประเสริฐ