โปรโมชั่นล่าสุด

เหลืออีก 15 วัน - 

ยืนยัน 3 หลักสูตรพร้อมกัน รับส่วนลดทันที 6,000 บาท!!    

เหลืออีก 15 วัน - 

คอร์สการทำงานเป็นทีม ลดสูงสุด 40% สำหรับลูกค้า In-house เท่านั้น     

โปรโมชั่นอบรมการขาย

หมวดหมู่ ทักษะทั่วไป วิชาชีพเฉพาะทาง

วันหมดอายุ: 31 ธันวาคม 2560


หมวดหมู่ ทักษะทั่วไป วิชาชีพเฉพาะทาง

- Smart ENGLISH Communications Skills Towards AEC ENG

- ภาษาอังกฤษภาคปฏิบัติสำหรับคนทำงาน

- กลยุทธ์การขับเคลื่อนองค์กรสู่โลจิสติกส์ 4.0” (SMART Logistic 4.0)

- เงื่อนไขในการชำระเงิน และข้อตกลงการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ Sales

- กฎหมาย ภาษี และพิธีการศุลกากร นำเข้า-ส่งออกทั้งระบบ Sales

- ปลูกฝังแนวคิดเชิงนักธุรกิจ Business Mindset

- Six Sigma เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ” (Introduction to Six Sigma)

- การบริหารผู้มีศักยภาพสูงและผู้สืบทอดตำแหน่ง (Talent & Successor Management)

- International Material Data System : IMDS

หลักสูตรล่าสุด ด้านการขาย
ฝึกอบรมการขายและบริการ
หลักสูตร กลยุทธ์และแผนการขายด้วยแหล่งข้อมูลยุคดิจิตอล (อบรมวันที่ 23 ม.ค 61)
ฝึกอบรมการขายและบริการ
ยกระดับแนวคิดสู่การขายยุคใหม่แบบมืออาชีพ (Achieving Sales Excellence) (อบรมวันที่ 26 ม.ค 61)
ฝึกอบรมการขายและบริการ
วางแผนการขายทางโทรศัพท์ให้สำเร็จด้วย CRM!!อบรมวันที่ 26 ม.ค 61 60!!