โปรโมชั่นล่าสุด

เหลืออีก 13 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ     

เหลืออีก 13 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง     

เหลืออีก 13 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน     

เหลืออีก 20 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ     

เหลืออีก 196 วัน - 

Promotion Public Training 2018 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2561    

เหลืออีก 250 วัน - 

In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills     

โปรโมชั่นอบรมการขาย

หมวดหมู่ ทักษะทั่วไป วิชาชีพเฉพาะทาง

วันหมดอายุ: 31 ธันวาคม 2560


หมวดหมู่ ทักษะทั่วไป วิชาชีพเฉพาะทาง

- Smart ENGLISH Communications Skills Towards AEC ENG

- ภาษาอังกฤษภาคปฏิบัติสำหรับคนทำงาน

- กลยุทธ์การขับเคลื่อนองค์กรสู่โลจิสติกส์ 4.0” (SMART Logistic 4.0)

- เงื่อนไขในการชำระเงิน และข้อตกลงการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ Sales

- กฎหมาย ภาษี และพิธีการศุลกากร นำเข้า-ส่งออกทั้งระบบ Sales

- ปลูกฝังแนวคิดเชิงนักธุรกิจ Business Mindset

- Six Sigma เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ” (Introduction to Six Sigma)

- การบริหารผู้มีศักยภาพสูงและผู้สืบทอดตำแหน่ง (Talent & Successor Management)

- International Material Data System : IMDS

หลักสูตรล่าสุด ด้านการขาย
ฝึกอบรมการขายและบริการ
ยืนยัน Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น (22 มิ.ย. 61) อ.ประเสริฐ
ฝึกอบรมการขายและบริการ
ยืนยัน หลักสูตร Digital Marketing กลยุทธ์และแผนการขายด้วยแหล่งข้อมูลยุคดิจิตอล (29 มิ.ย. 61) อ.นพพร
ฝึกอบรมการขายและบริการ
ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ (23 ก.ค. 61) อ.ประเสริฐ