โปรโมชั่นล่าสุด

โปรโมชั่นอบรมการขาย

In House Training หมวดหมู่ การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ

วันหมดอายุ: 31 ธันวาคม 2560


ฝึกอบรมหลักสูตรการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ บริหารบุคคล แรงงาน หลักสูตรผู้นำ การสรรหาบุคลากร สำหรับพนักงานทุกระดับที่สนใจความรู้ด้านการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ Inhouse Training ฝึกอบรมภายในองค์กร ด้วยวิทยากรมืออาชีพหมวดหมู่ การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ

- การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุค Digital Economy

- การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ

- กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารยุคใหม่ (HR for Non-HR)

- เทคนิคการคิดบวกพิชิตปัญหา

- ภาษาอังกฤษภาคปฏิบัติสำหรับคนทำงาน

- เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร HR

- Leadership : ผู้นำทีมประสิทธิภาพ

- สุดยอดการเป็นวิทยากร Train the Trainer

- ศักยภาพความเป็นเลิศ “เลขานุการบริหาร 4.0” Special

- การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศในด้านทรัพยากรมนุษย์

- เทคนิคการบริหารคนอย่างมีชั้นเชิง (Tips & Trick for HR)

- (พัฒนาผู้นำทีมงานสู่ความเป็นเลิศ) (High Performance Team Leadership)

- การจัดทำแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรบุคคล (Effective HR Master Plan Design)

- Training Roadmap

- การสร้างรูปแบบทางการขายด้วยสื่อOffline สู่โลก Offline

หลักสูตร จิตวิทยาการบริหาร

หลักสูตร เทคนิคการบริหารเวลา

หลักสูตร Coaching for Gen Y

หลักสูตร การพัฒนาตนเองประปรับปรุงกระบวนการทำงาน

หลักสูตร ทัศนคติเชิงบวกเพื่อการทำงาน

หลักสูตร ผู้นำทีมและโค้ชชิ่งอย่างได้ผล

หลักสูตร ผู้บริหารยุคใหม่

หลักสูตร เทคนิคการจัดทำ JD

หลักสูตร การสรรหาบุคลากรเชิงรุก

หลักสูตรล่าสุด ด้านการขาย
ฝึกอบรมการขายและบริการ
! ยืนยัน ! วางแผนการขายทางโทรศัพท์ให้สำเร็จด้วย CRM (26 มี.ค 61) อ.ประเสริฐ
ฝึกอบรมการขายและบริการ
! ยืนยัน ! ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร (26 มี.ค. 61)
ฝึกอบรมการขายและบริการ
! ยืนยัน ! ครบเครื่องเรื่องควรรู้ก่อนส่งมอบสินค้า นำเข้า+ส่งออก เงื่อนไขการชำระเงิน (28-29 มี.ค 61) อ.วัชระ