โปรโมชั่นล่าสุด

เหลืออีก 19 วัน - 

Promotion Public Training 2018 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2561    

เหลืออีก 73 วัน - 

In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills     

โปรโมชั่นอบรมการขาย

In House Training หมวดหมู่ การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ

วันหมดอายุ: 31 ธันวาคม 2560


ฝึกอบรมหลักสูตรการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ บริหารบุคคล แรงงาน หลักสูตรผู้นำ การสรรหาบุคลากร สำหรับพนักงานทุกระดับที่สนใจความรู้ด้านการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ Inhouse Training ฝึกอบรมภายในองค์กร ด้วยวิทยากรมืออาชีพ


 

หมวดหมู่ การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ

- การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุค Digital Economy

- การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ

- กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารยุคใหม่ (HR for Non-HR)

- เทคนิคการคิดบวกพิชิตปัญหา

- ภาษาอังกฤษภาคปฏิบัติสำหรับคนทำงาน

- เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร HR

- Leadership : ผู้นำทีมประสิทธิภาพ

- สุดยอดการเป็นวิทยากร Train the Trainer

- ศักยภาพความเป็นเลิศ “เลขานุการบริหาร 4.0” Special

- การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศในด้านทรัพยากรมนุษย์

- เทคนิคการบริหารคนอย่างมีชั้นเชิง (Tips & Trick for HR)

- (พัฒนาผู้นำทีมงานสู่ความเป็นเลิศ) (High Performance Team Leadership)

- การจัดทำแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรบุคคล (Effective HR Master Plan Design)

- Training Roadmap

- การสร้างรูปแบบทางการขายด้วยสื่อOffline สู่โลก Offline

หลักสูตร จิตวิทยาการบริหาร

หลักสูตร เทคนิคการบริหารเวลา

หลักสูตร Coaching for Gen Y

หลักสูตร การพัฒนาตนเองประปรับปรุงกระบวนการทำงาน

หลักสูตร ทัศนคติเชิงบวกเพื่อการทำงาน

หลักสูตร ผู้นำทีมและโค้ชชิ่งอย่างได้ผล

หลักสูตร ผู้บริหารยุคใหม่

 

หลักสูตร เทคนิคการจัดทำ JD

หลักสูตร การสรรหาบุคลากรเชิงรุก

หลักสูตรล่าสุด ด้านการขาย
ฝึกอบรมการขายและบริการ
ยืนยันService mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น (ุ13 ธ.ค 61) อ.ประเสริฐ
ฝึกอบรมการขายและบริการ
ยืนยัน หลักสูตร พัฒนาการสื่อสารและบุคลิกภาพที่เป็นเลิศ (18 ธ.ค. 61) อ.ประเสริฐ
ฝึกอบรมการขายและบริการ
ยืนยัน การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างมืออาชีพ นักขาย Gen Y (19 ธ.ค. 61) อ.ประเสริฐ