โปรโมชั่นล่าสุด

เหลืออีก 100 วัน - 

Promotion Public Training 2018 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2561    

เหลืออีก 154 วัน - 

In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills     

โปรโมชั่นอบรมการขาย

In House Training หมวดหมู่ การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ

วันหมดอายุ: 31 ธันวาคม 2560


ฝึกอบรมหลักสูตรการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ บริหารบุคคล แรงงาน หลักสูตรผู้นำ การสรรหาบุคลากร สำหรับพนักงานทุกระดับที่สนใจความรู้ด้านการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ Inhouse Training ฝึกอบรมภายในองค์กร ด้วยวิทยากรมืออาชีพ


 

หมวดหมู่ การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ

- การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุค Digital Economy

- การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ

- กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารยุคใหม่ (HR for Non-HR)

- เทคนิคการคิดบวกพิชิตปัญหา

- ภาษาอังกฤษภาคปฏิบัติสำหรับคนทำงาน

- เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร HR

- Leadership : ผู้นำทีมประสิทธิภาพ

- สุดยอดการเป็นวิทยากร Train the Trainer

- ศักยภาพความเป็นเลิศ “เลขานุการบริหาร 4.0” Special

- การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศในด้านทรัพยากรมนุษย์

- เทคนิคการบริหารคนอย่างมีชั้นเชิง (Tips & Trick for HR)

- (พัฒนาผู้นำทีมงานสู่ความเป็นเลิศ) (High Performance Team Leadership)

- การจัดทำแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรบุคคล (Effective HR Master Plan Design)

- Training Roadmap

- การสร้างรูปแบบทางการขายด้วยสื่อOffline สู่โลก Offline

หลักสูตร จิตวิทยาการบริหาร

หลักสูตร เทคนิคการบริหารเวลา

หลักสูตร Coaching for Gen Y

หลักสูตร การพัฒนาตนเองประปรับปรุงกระบวนการทำงาน

หลักสูตร ทัศนคติเชิงบวกเพื่อการทำงาน

หลักสูตร ผู้นำทีมและโค้ชชิ่งอย่างได้ผล

หลักสูตร ผู้บริหารยุคใหม่

 

หลักสูตร เทคนิคการจัดทำ JD

หลักสูตร การสรรหาบุคลากรเชิงรุก

หลักสูตรล่าสุด ด้านการขาย
ฝึกอบรมการขายและบริการ
ยืนยัน หลักสูตร Digital Marketing (25 ก.ย. 61) อ.นพพร
ฝึกอบรมการขายและบริการ
ยืนยัน ครบเครื่องเรื่องควรรู้ก่อนส่งมอบสินค้า นำเข้า+ส่งออก เงื่อนไขการชำระเงิน (27-28 ก.ย. 61)
ฝึกอบรมการขายและบริการ
ยืนยัน การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน (27 ก.ย. 61) อ.นทษร