โปรโมชั่นล่าสุด

เหลืออีก 1496 วัน - 

In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills     

เหลืออีก 1496 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ     

เหลืออีก 1496 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง     

เหลืออีก 1496 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน     

เหลืออีก 1496 วัน - 

Promotion Public Training 2022 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2565    

โปรโมชั่นอบรมการขาย

อบรมการขาย Online มกราคม 2565 ท่านละ 1500 บาท

วันหมดอายุ: 31 มกราคม 2565


 

หลักสูตรล่าสุด ด้านการขาย
ฝึกอบรมการขายและบริการ
Online/ Onsite การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า (8 พ.ย. 65 /9-16น.) อ.ประเสริฐ
ฝึกอบรมการขายและบริการ
Online/ Onsite เทคนิคการขาย เพื่ือการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ ยุคใหม่ 2022 (10 พ.ย. 65) อ.ประเสริฐ
ฝึกอบรมการขายและบริการ
Online Zoom หลักสูตร กลยุทธ์การยกระดับการบริการด้วยระบบการ บริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) (ุ15 พ.ย. 65/ 9.00-12.00 ) อ.สุกิจ