โปรโมชั่นล่าสุด

เหลืออีก 71 วัน - 

Promotion Public Training 2018 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2561    

เหลืออีก 125 วัน - 

In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills     

โปรโมชั่นอบรมการขาย

Promotion In-House Training 2018 โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร 2561

วันหมดอายุ: 00 ธันวาคม 543


Promotion In-House Training 2018

โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร 2561

หลักสูตรล่าสุด ด้านการขาย
ฝึกอบรมการขายและบริการ
หลักสูตร Digital Marketing (25 ต.ค. 61) อ.นพพร
ฝึกอบรมการขายและบริการ
ยืนยัน เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย (2 พ.ย. 61) อ.สุกิจ
ฝึกอบรมการขายและบริการ
การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน 9 พ.ย. 61 อ.นทษร