โปรโมชั่นล่าสุด

โปรโมชั่นอบรมการขาย

Promotion In-House Training 2018 โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร 2561

วันหมดอายุ: 00 ธันวาคม 543


Promotion In-House Training 2018

โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร 2561

หลักสูตรล่าสุด ด้านการขาย
ฝึกอบรมการขายและบริการ
All Level หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ (26 เม.ย. 61) อ.ประเสริฐ
ฝึกอบรมการขายและบริการ
Hot!! หลักสูตร พัฒนาการสื่อสารและบุคลิกภาพที่เป็นเลิศ 27 เม.ย. 61
ฝึกอบรมการขายและบริการ
Advance หลักสูตร Salesman to Business นักขายสายพันธุ์ใหม่ (27 เม.ย. 61) อ.ประเสริฐ